PROGRAMSKA IZHODIŠČA STRANKE ZA ZDRAVO DRUŽBO

Imamo vse več zdravstva in vse manj zdravja. Vse več je zabave, a vse več nezadovoljnih. Vse več uradnikov se ukvarja z okoljskimi predpisi, okolje pa je vse bolj onesnaženo. Država vse več sredstev namenja varnostidržavljani pa se počutimo vse bolj ogrožene. Izobrazba je vse višja, medčloveški odnosi pa vse slabši. Prepričani smo, da slovenska družba ne gre v pravo smer!

Kratkoročni posamezni interesi so praviloma močnejši od dolgoročnih družbenih interesov. Večina kvalitetnih in dobronamernih pobud je preslišanih, ne glede na število podpornikov in vse več posameznic in posameznikov izgublja vero v možnost sprememb po meri sonaravnega človeka.

Prikrita cena vseh vrst onesnaževanjmonopolizacijmanipulacij in neracionalnosti se prenaša na (ne)zdravje posameznika, družbe in narave. Počasi in neopazno. Lotevati se moramo odprave vzrokov, ne pa težave reševati z odpravljanjem posledic. Te pa so vse večje, vse dražje in vse bolj neprijetne. Tovrstno stanje družbe  moramo preseči! To moramo spremeniti!

Neideološka politična stranka Za zdravo družbo (ZD) prinaša nujni preporod slovenske politike, s skrbjo za zdravje in blaginjo, z ohranjanjem slovenske kulturne dediščine in načrtnim odpravljanjem korupcije. Delovanje ZD temelji na razumevanju mehanizmov družbenih napak in tvorbi rešitev za odpravo družbenih nasprotij.

Politično stranko Za zdravo družbo, gradimo iz zdravih temeljev, v katerih so trdno zasidrane vrednote dolgožive družbeZagotavljanje zdravja posameznika kot osnova za zdravje družbe in okolja, ki ga lahko dosežemo s kakovostno organsko pridelano hrano, po načelih lokalne samooskrbe, brez škodljivih pesticidovSvobodno odločanje državljank in državljanov, pravica do izbire in večja stopnja participacije v zakonodajnem postopku,

Razvojna strategija Slovenije bo temeljila na sonaravnem razvoju, nadomeščanju fosilnih goriv, maksimizaciji koristi modernih tehnologij in posledično družbi storitev. Sloveniji kot prepoznavni zdraviliški in zeleni butični turistični destinaciji bomo povečali dodano vrednost. V ta namen bomo zagotovili neodtuljivost naravnega okolja, semen ter zelišč. Družbi bomo načrtno vračali z naravno in kulturno dediščino povezane vrednote.