Neideološka politična stranka Za zdravo družbo (ZD) prinaša nujni preporod slovenske politike, s skrbjo za zdravje in blaginjo, z ohranjanjem slovenske kulturne dediščine in načrtnim odpravljanjem korupcije. Delovanje ZD temelji na razumevanju mehanizmov družbenih napak in tvorbi rešitev za odpravo družbenih nasprotij.

Povezuje nas prepričanje, da se sprememba prične pri nas, posameznikih in povezani med seboj, lahko začnemo graditi novo, zdravo družbo prihodnosti. Zato ne čakamo, da se bo sprva spremenila okolica, na nas je, da se spremenimo, okolica pa bo sledila.

Življenje stranke predstavljajo ljudje, njihova energija in volja do sprememb. Javno, pa tudi manj javno podporo za opravljeno delo nam izrekajo mnogi. Veseli smo vsake takšne spodbude in pozitivnega razmisleka za naprej.

Za razvoj in napredek potrebujemo tudi finančna sredstva. Vsak kamenček šteje. Zato se vam za vsako mnenje, prispevek ali dobro želijo že vnaprej lepo zahvaljujemo. Bodimo sprememba, ki jo želimo videti.

Vaš donacijo lahko nakažete na TRR SI56 6100 0001 9279 679 pri Delavski hranilnici, s pripisom Donacija. Hvala za vaš prispevek!

**V skladu z Zakonom o političnih strankah lahko stranka pridobiva sredstva iz prispevkov fizičnih oseb. Prispevki fizične osebe v enem koledarskem letu ne smejo v skupnem znesku presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače na delavca v RS, po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto (za leto 2018 je znesek 16.811,50 EUR). Če prispevki iz prvega odstavka tega člena v skupnem znesku za leto, za katero se dela poročilo o finančnem poslovanju stranke, presegajo trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS za preteklo leto, morajo biti v poročilu navedeni podatki o firmi in sedežu pravne osebe oziroma ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma zasebnika in naziv njegove firme ter višina skupnega letnega prispevka, ki ga je zasebnik oziroma pravna ali fizična oseba prispevala. Za zneske pod  trikratno povprečno mesečno plačo ni potrebno navajati podatkov fizične osebe.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko namreč vsi davčni zavezanci izrazimo zahtevo, da 0,5% dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenimo za financiranje splošno koristnih namenov, med drugim tudi za financiranje političnih stranki.

Del dohodnine, ki bi ga skozi ta 0,5% delež namenili ZD, ne povečuje Vaše davčne obveznosti, le del davka, ki bi ga sicer prejela država, bo neposredno prejela naša stranka. To nam v veliki meri olajša poslovanje.

V primeru, da se boste odločili nameniti naši stranki del dohodnine, Vas prosimo, da izpolnite obrazec in ga pošljete oz. osebno oddate na Vaš pristojni davčni uradu.

  • Zahtevo lahko oddate tudi popolnoma brezplačno preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu.
  • Originalni obrazec in navodila DURS-a so na voljo na spletni strani e-uprave Edavki obrazec

Rok za oddajo obrazca je 31. 12. vsako leto.