fbpx

IZHODIŠČA ZA DELOVANJE STRANKE ZA ZDRAVO DRUŽBO

Pogosto nam zastavijo vprašanje “v čem ste drugačni“?

Kaj vas razlikuje od drugih?

Vprašanje je na mestu. Odgovor tudi. Drugačni smo, ker se ne oziramo na leve in desne. Temveč iščemo in udejanjamo rešitve. Na podlagi znanstvenih dejstev, ne kapitalskih kupčkanj. Ne srednja pot. Temveč prava pot.

ZDRAVA TEHNOLOGIJA

Pretok vseh pozitivnih potencialov moderne tehnologije v povezavi z načrtnim ozaveščanjem o varni uporabi tehnologije.

ŠOLA ZDRAVJA

Zdrav posameznik je osnovni gradnik zdrave družbe. Za zdravje posameznika potrebujemo pretok zdrave hrane, varnega in čistega okolja ter pretočne družbe.

ZDRAVO KMETIJSTVO IN OKOLJE

Zdrava hrana, pridela po načelih lokalne samooskrbe, brez uporabe škodljivih pesticidov, je osnova preventive. Zagotavlja nujen pretok za zdravega posameznika v zdravi družbi.

ZDRAVA ŠOLA IN ŠPORT

Zagotovitev osnovnega šolanja, ki ustrezno nagovarja telesne, čustvene, mentalne, socialne in duhovne potrebe človeka. Uvajanje sonaravnih konceptov na osnovi lokalne samooskrbe v izobraževalne kurikulume na vseh stopnjah. Polna podpora programom športa, rekreacije in regeneracije v sinergiji z drugimi sektorji.

ZDRAVO GOSPODARSTVO IN UPRAVA

Pretočno gospodarstvo s ciljem zagotavljanja potreb zdravega posameznika v zdravi družbi, brez škodljivih vplivov na okolje. Pretok zadovoljstva vseh deležnikov. Uprava kot pretok prijaznega upravljanja države državljankam in državljanom. Za državljanke in državljane.

ZDRAVA SOCIALA

Osnovna skrb pretočne države je namenjena najbolj ranljivim. Pretok upravljanja države, gospodarstva in družbe mora odpraviti nedopustno revščino in omogočiti dostojno življenje vsem. Človekovo dostojanstvo je človekova neodtuljiva pravica.

Za zdravo družbo

Čas je, da se nam pridružiš. Namesto nas ne bo nihče udejanil sprememb, ki so nujne.

Stranka Za zdravo družbo (ZD) prinaša nujni preporod upravljanja države, z načrtnim udejanjanjem pretoka na vseh ravneh.

KONTAKT

Naslov
Za zdravo družbo
Spodnji Rudnik II / 33
1000 Ljubljana

Mobilna številka
041/641-225

Zavzemamo se za

recikliramo
bio in eko
Fairtrade
vegetarijanstvo
veganstvo
duhovnost

BLOG

Sprememba

Sprememba

Pred nami je čas, ko moramo vsi skupaj narediti obračun preteklega leta in se dogovoriti,…