fbpx

PROGRAMSKA IZHODIŠČA STRANKA ZA ZDRAVO DRUŽBO

Stranka Za zdravo družbo

Imamo vse več zdravstva in vse manj zdravja. Vse več je zabave, a vse več nezadovoljnih. Vse več uradnikov se ukvarja z okoljskimi predpisi, okolje pa je vse bolj onesnaženo. Država vse več sredstev namenja varnostidržavljani pa se počutimo vse bolj ogrožene. Izobrazba je vse višja, medčloveški odnosi pa vse slabši. Prepričani smo, da slovenska družba ne gre v pravo smer!

Kratkoročni posamezni interesi so praviloma močnejši od dolgoročnih družbenih interesov. Večina kvalitetnih in dobronamernih pobud je preslišanih, ne glede na število podpornikov in vse več posameznic in posameznikov izgublja vero v možnost sprememb po meri sonaravnega človeka.

Pred nami je težko delo. Tako rekoč na novo moramo postaviti temelje slovenske državnosti, saj jo je dosedanja politika v celoti zapravila. Potrebujemo ključne popravke Ustave, predvsem pa nujno reformo referendumske zakonodaje, da bomo lahko državljanke in državljani kadarkoli na referendumu glasovali za odpoklic vlade ter predvsem, da je državljanom omogočeno na referendumu tudi predlagati zakone. Sedanja opcija predlaganja zakonov po ljudski iniciativi je v posmeh demokraciji, saj jo ne glede na zbrane podpise volilcev parlamentarne koalicije z lahkoto zavračajo. Vendar smisel ljudske iniciative ni v tem. Tako kot ni v tem smisel ustavne določbe, da v Sloveniji vlada ljudstvo. Ker trenutno ne. Saj so ljudstvu odvzeti tako rekoč vsi vzvodi za izvajanje demokracije. Razen udeležbe na volitvah.

PRIJAZNA TEHNOLOGIJA

Prepoved uporabe wifi tehnologije v vrtcih, šolah, bolnišnicah, domovih za ostarele in v drugi fazi vseh javnih ustanovah. Moratorij na uvajanje tehnologije 5g na osnovi načela previdnosti, zaradi dovolj znanstvenih raziskav, ki dokazujejo negativne vplive elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi, naravo in okolje.

JAVNO ZDRAVJE

Zagotovitev svobode odločanja glede cepljenja. Vrnitev na preventivo, kot osnovo zagotavljana javnega zdravja. Vključitev komplementarne medicine v javni zdravstveni sistem. Ureditev standardov in normativov zdravilske dejavnosti. Umestitev zdravstvenih vidikov elektromagnetnih sevanj v okvir Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

KMETIJSTVO IN OKOLJE

Prepoved proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata in ostalih škodljivih pesticidov. Prestrukturiranje kmetijske politike v pridelavo organske pridelave hrane. Podpora lokalni samooskrbi in prepoved uporabe gensko manipuliranih živil. Vztrajamo na prepovedi pridelave, prodaje in uporabe glifosata in podobnih strupenih herbicidov.

ŠOLSTVO

Zakonska ureditev brezplačne predšolske vzgoje. Zagotovitev organskega veganskega obroka v vseh izobraževalnih institucijah. Uvajanje tehnik čuječnosti, gibalno-dihalnih tehnik ter z naravno in kulturno dediščino povezanih vrednot v izobraževalne kurikulume na vseh stopnjah.

GOSPODARSTVO IN UPRAVA

Odprava sistemske korupcije ob uporabi pametnih pogodb pri javnih razpisih. Uvedba finančne policije ter zakonske podlage za terjanje plačil v predvidenih rokih. Krožno gospodarstvo.

SOCIALA

Osnovna skrb države mora biti namenjena najbolj ranljivim! V najkrajšem roku moramo odpraviti nedopustno zasidrano revščino in omogočiti vsem dostojno življenje. Človekovo dostojanstvo je človekova neodtuljiva pravica!

Za zdravo družbo

Čas je, da se nam pridružiš. Namesto nas ne bo nihče udejanil sprememb, ki so nujne.

Neideološka politična stranka Za zdravo družbo (ZD) prinaša nujni preporod slovenske politike, s skrbjo za zdravje in blaginjo, z ohranjanjem slovenske kulturne dediščine in načrtnim odpravljanjem korupcije. Delovanje ZD temelji na razumevanju mehanizmov družbenih napak in tvorbi rešitev za odpravo družbenih nasprotij.

KONTAKT

Naslov
Za zdravo družbo
Spodnji Rudnik II / 33
1000 Ljubljana

Mobilna številka
041/641-225

Zavzemamo se za

recikliramo
bio in eko
Fairtrade
vegetarijanstvo
veganstvo
duhovnost

BLOG