Hvala vsem za oddan glas
Za zdravo družbo!

V POLJE POLITIKE VNAŠAMO NOVE STANDARDE. PRIDRUŽI SE NAM!

PROGRAMSKA IZHODIŠČA STRANKE ZA ZDRAVO DRUŽBO

Čas je za zdravje. Zdaj.


Imamo vse več zdravstva in vse manj zdravja. Vse več je zabave, a vse več nezadovoljnih. Vse več uradnikov se ukvarja z okoljskimi predpisi, okolje pa je vse bolj onesnaženo. Država vse več sredstev namenja varnosti, državljani pa se počutimo vse bolj ogrožene. Izobrazba je vse višja, medčloveški odnosi pa vse slabši. Prepričani smo, da slovenska družba ne gre v pravo smer!
Kratkoročni posamezni interesi so praviloma močnejši od dolgoročnih družbenih interesov. Večina kvalitetnih in dobronamernih pobud je preslišanih, ne glede na število podpornikov in vse več posameznic in posameznikov izgublja vero v možnost sprememb po meri sonaravnega človeka.
Prikrita cena vseh vrst onesnaževanj, monopolizacij, manipulacij in neracionalnosti se prenaša na (ne)zdravje posameznika, družbe in narave. Počasi in neopazno. Lotevati se moramo odprave vzrokov, ne pa težave reševati z odpravljanjem posledic. Te pa so vse večje, vse dražje in vse bolj neprijetne. Tovrstno stanje družbe  moramo preseči! To moramo spremeniti!
Neideološka politična stranka Za zdravo družbo (ZD) bo na državnozborske in lokalne volitve vnesla nujni preporod slovenske politike, s skrbjo za zdravje in blaginjo, z ohranjanjem slovenske kulturne dediščine in načrtnim odpravljanjem korupcije. Delovanje ZD temelji na razumevanju mehanizmov družbenih napak in tvorbi rešitev za odpravo družbenih nasprotij.
Politično stranko gradimo iz zdravih temeljev, v katerih so trdno zasidrane vrednote dolgožive družbe. Svobodno odločanje državljank in državljanov glede medicinskih postopkov brez izjem, pravica do izbire in večja stopnja participacije v zakonodajnem postopku, zagotavljanje zdravja posameznika kot osnova za zdravje družbe in okolja, ki ga lahko dosežemo s kakovostno organsko pridelano hrano, po načelih lokalne samooskrbe, brez škodljivih pesticidov.
S podporo volivk in volivcev bomo na ključnih položajih temeljito sanirali resorje zdravstva, kmetijstva, okolja in izobraževanja, vzporedno z njimi pa še vsa ostala. Razvojna strategija Slovenije bo temeljila na sonaravnem razvoju, nadomeščanju fosilnih goriv, maksimizaciji koristi modernih tehnologij in posledično družbi storitev. Sloveniji kot prepoznavni zdraviliški in zeleni butični turistični destinaciji bomo povečali dodano vrednost. V ta namen bomo zagotovili neodtuljivost naravnega okolja, semen ter zelišč. Družbi bomo načrtno vračali z naravno in kulturno dediščino povezane vrednote. Preventivna medicina, ki vključuje razširitev gibalnih, socialnih in prehranskih aktivnosti ter integrativna medicina bosta osnovi korenite reorganizacije zdravstvenega sistema. V javnih ustanovah bomo uredili možnost izbire zdrave vegetarijanske in veganske hrane.
Mladim bomo omogočili podporo pri zagonskih projektih in jih hkrati načrtno vključevali v inovacijske razvojne in neodvisne znanstvene centre. Zaposlenim v državni upravi in gospodarstvu bomo omogočali medsebojni prehod za povečevanje poznavanja pomena obeh resorjev in hkrati strateške podpore uprave rasti in razvoju gospodarstva. Starejšim bomo vrnili vlogo v družbi na osnovi znanja in neprecenljivih izkušenj z mentoriranjem mladim. Uredili bomo asistenco invalidom in zagovarjali ureditev posebnih domov. Temelj preporoda slovenske družbe je zdrava skupnost in družina.

18. novembra v Sloveniji potekajo lokalne volitve. Pišite nam vaše predloge iz vašega okolja, za katere želite, da se jim skupaj posvetimo.

VODSTVO STRANKE

Imamo močno in povezano ekipo, ki živi program in je sprememba, ki jo želimo.

VPIŠI SE ZA VEČ INFORMACIJ

Prejemaj redne novice in obvestila

KONTAKT

Naslov
Za zdravo družbo
Spodnji Rudnik II / 33
1000 Ljubljana

Mobilna številka
041/641-225

Zavzemamo se za

recikliramo
bio in eko
Fairtrade
vegetarijanstvo
veganstvo
duhovnost

NOVICE

Donacije

Nas želite podpreti? To lahko storite tudi s pomočjo donacij preko PayPal-a. Najlepša hvala!

Donacije so zakonsko omogočene zgolj fizičnim osebam. Posameznica oziroma posameznik lahko letno donira skupaj maksimalno 16.250,00 EUR.

Vsak kamenček šteje. Zato se vam za vsako mnenje, prispevek ali dobro želijo že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Bodimo sprememba, ki jo želimo videti.