Resolucija Sveta Evrope izrecno in odločno prepoveduje kakršno koli diskriminacijo na osnovi cepljenja proti SARS-CoV-2 Covid-19, predvsem pa »siljenje/prisiljenje«, uzakonjeno dolžnost cepiti se!

Resolucija Sveta Evrope izrecno in odločno prepoveduje kakršno koli diskriminacijo na osnovi cepljenja proti SARS-CoV-2 Covid-19, predvsem pa »siljenje/prisiljenje«, uzakonjeno dolžnost cepiti se!

 Sporočilo za javnost

 

Resolucija Sveta Evrope izrecno in odločno prepoveduje kakršno koli diskriminacijo na osnovi cepljenja proti SARS-CoV-2 Covid-19, predvsem pa »siljenje/prisiljenje«, uzakonjeno dolžnost cepiti se!

LJUBLJANA, 12. februar 2021 – Ne glede na dejstvo, da je bila vsebina Resolucije Sveta Evrope št. 2361 (2021) v javnosti že predstavljena (poleg dvakratne spletne objave s komentarjem ustavnika dr. Andraža Terška tudi na obravnavi predloga Zakona o zdravilih na Odboru za zdravstvo v Državnem zboru 04.02.2021) množični mediji glede cepljenja proti virusu Covid-19 še naprej prikazujejo zgolj poročanje na osnovi izhodišč proizvajalcev cepiv oziroma eksperimentalnih genskih terapij. O Resolucije te najpomembnejše nadnacionalne organizacije za politično in pravno zaščito človekovih pravic in svoboščin pa niti stavka, niti besede pozornosti.

Zato ne gre in ne more iti za naključje, zmoto, nepozornost, nehoteni spregled.

Na spletni strani Sveta Evrope je ob uvodni predstavitvi pomena Resolucije (sprejeta s 115 glasovi za, zgolj 2 proti) navedeno:

»Odlične novice Sveta Evrope (CoE), vodilne svetovne organizacije za človekove pravice, ki je organ upravljanja Evropskega sodišča za človekove pravice. Kot se verjetno zavedate, je Svet Evrope drugačen in ločen od Evropske unije. Velika Britanija in Irska sta pogodbenici Sveta Evrope in Evropskega sodišča za človekove pravice. To je odlična novica za ljudi, ki jih skrbi obvezno cepljenje ali diskriminacija glede statusa cepljenja. Danes je izglasovana resolucija Sveta Evrope, ki državam prepoveduje, da bi cepljenje proti Covidu postalo obvezno, ali da se lahko uzakonjena dolžnost cepiti se uporablja za zapovedi, prepovedi ali diskriminacijo delavcev ali kogarkoli, ki se ne cepi

Kot navajajo tudi ugledni pravni strokovnjaki iz tujine (preverljivo na svetovnem spletu) »Resolucija naslavlja bistvena vprašanja in odraža stališče te institucije glede tega vprašanja«, kot sledi:

7.3 glede zagotavljanja visoke sprejemljivosti cepiva:

7.3.1 zagotavljanje obveščenosti državljanov, da cepljenje ni obvezno in da se na nikogar ne pritiska/ne prisiljuje politično, socialno ali kako drugače, da se cepi, če tega ne želi narediti sam;

7.3.2 zagotoviti, da nihče ne bo diskriminiran, ker ni bil cepljen zaradi možnih tveganj za zdravje ali ker noče biti cepljen;

 

Celoten dokument je dostopen na povezavi: https://pace.coe.int/en/files/29004

V nadaljevanju navajamo še ključne ugotovitve glede zaščite individualnih človekovih pravic in svoboščin v obdobju Covid-19, kot jih izpostavlja mednarodna organizacija Children’s Heath Defense (neuradni prevod) z relevantnimi podatki za Slovenijo in referencami:

 • Obvezno cepljenje krši temeljne človekove pravice, zlasti pravico do predhodne, brezplačne in informirane pojasnilne dolžnosti zdravnikov in pravice do obveščenega soglasja za – vse – medicinske posege;
 • Običajno pravo (»Common Law«), državni in zvezni zakoni, Nürnberški zakonik (1947) in Unescova deklaracija o bioetiki in človekovih pravicah iz leta 2005 so vzpostavili institut pojasnilne dolžnosti (op.: in iz njega izpeljane pravice do obveščenega SOGLASJA – ne »prisile«!);
 • Pri nas, v Evropi in v Sloveniji, so temeljni pravni akti, ki urejajo tudi to vprašanje, zlasti Evropska konvencija o človekovih pravicah, Ustava Republike Slovenije in Zakon o pacientovih pravicah, seveda tudi medicinska etika in deontologija, navsezadnje tudi pravno mnenje Informacijske pooblaščenke in pravna pojasnila najuglednejših profesorjev prava;
 • COVID-19 ne sme postati pretveza za obvezno ali prisilno cepljenje;
 • Pravna zgradba, ki podpira obvezno cepljenje, temelji na odločitvi Vrhovnega sodišča (op.: Združenega kraljestva), stari več kot stoletje. Naknadne odločitve nižjih sodišč o obveznostih cepiv, ki so bistveno drugačne od odločitve Vrhovnega sodišča, so privedle do rezultatov, ki ne varujejo zdravja in individualnih pravic posameznika;
 • Napredek v dvajsetem stoletju na področju zdravstvenih ukrepov, higiene, hlajenja in oskrbe s čisto vodo so povzročili dramatičen upad nalezljivih bolezni; upad nalezljivih bolezni ni imel veliko opraviti s cepljenjem;
 • Cepiva povzročijo poškodbe in smrt, ki še zdaleč niso „redke“ ali „ena na milijon«; študija iz leta 2010, ki jo je naročilo Ministrstvo za zdravje (HHS) poroča o vsaj eni poškodbi zaradi cepiva na vsakih 39 danih cepiv;
 • Najnovejše raziskave o uporabi cepiv za Covid-19 že poročajo o osupljivih treh odstotkih (3%) smrtnih primerov »zaradi« cepiva;
 • Sistem poročanja o neželenih dogodkih cepiva (t.i. VAERS) deluje izjemno slabo pri zaznavanju neželenih dogodkov, poroča jih manj kot 1%; CDC noče sprejeti priporočenih ukrepov za izboljšanje podatkov VAERS;
 • Napačen in pokvarjen regulativni postopek omogoča bližnjice glede varnosti cepiv in prevare. Nobeno klinično preskušanje cepiv za dojenčke in malčke ni vsebovalo inertne kontrolne skupine s placebom, večina preskušanj pa je sledila mladim prejemnikom le nekaj dni ali tednov;
 • V skladu z nacionalnim zakonom o otroških poškodbah s cepivi (NCVIA) iz leta 1986 proizvajalci cepiv in izvajalci zdravstvenih storitev ne morejo biti odgovorni za poškodbe s cepivi, ki jih priporočajo zvezne države; zakon dovoljuje podjetjem izogniti se nadzoru in razkritju dokumentov, povezanih s pravdnimi postopki;
 • V skladu z Zakonom o pripravljenosti in pripravljenosti na izredne razmere (PREP) iz leta 2005 bodo proizvajalci, izvajalci zdravstvenih storitev in vladni uradniki imuni pred odgovornostjo za morebitne poškodbe in smrti zaradi cepiv proti COVID-19. Odškodnina v okviru Programa za odškodnino za tovrstne primere bo verjetno zelo nizka;
 • Ministrstvo za zdravje in človekove storitve (HHS) ima zakonsko obveznost proučevanja poškodb s cepivi in izboljšanja varnosti cepiv in da vsaki dve leti poroča kongresu – vendar tega v več kot 30. letih še nikoli ni storil;
 • Nacionalni program nadomestitve škode zaradi cepiva, prav tako ustanovljen leta 1986, nasprotno postavlja tožnike proti HHS, poškodovane s cepivom, v kontradiktornosti in običajno neuspešen postopek; v več kot treh desetletjih je program kompenziral le tretjino vloženih peticij; navkljub temu dodeljena odškodnina na današnji datum presega 4,4 milijarde dolarjev;
 • O teh in sorodnih vprašanjih (političnih, etičnih, moralnih, medicinskih in pravnih) je na voljo vse več znanstvenih študij, analiz in raziskav – a javni mediji o tem še vedno ne poročajo;
 • Imunost, ki jo povzroča cepivo – če se sploh pojavi – sčasoma izgine, včasih hitro; izbruhi bolezni, kot so ošpice, mumps, oslovski kašelj, in norice pri zelo cepljenih populacijah niso redke; čredne imunosti in izkoreninjenja bolezni ni mogoče zanesljivo doseči z cepljenjem;
 • Ameriški otroci še nikoli niso bili bolj bolni; nacionalni zakon o otroških poškodbah s cepivi (NCVIA) je omogočil eksplozijo cepiv brez odgovornosti in enega najbolj agresivnih seznamov cepiv za otroke na svetu; več kot polovica (54%) ameriških otrok zdaj razvija vsaj eno kronično zdravstveno stanje in mnogi imajo več zdravstvenih izzivov;
 • COVID-19 cepiva vključujejo spremembe genov in tehnologije za spodbujanje vnetij, ki lahko ustvarijo genetske spremembe, z možnostjo prenašanja na prihodnje generacije; odvetniki ne smejo ščititi medicinskih posegov brez odgovornosti, ki pomenijo povsem neznano in dejansko eksperimentalno tveganje;
 • Slovenska zakonodaja še vedno določa raziskave in študije o zdravilih in cepivih, o njihovi sestavi, učinkovitosti in škodljivih stranskih učinkih kot »poslovno skrivnost.« Informacijska pooblaščenka je o protiustavnosti take pravne ureditve že pred časom javno objavila pravno mnenje. O tem lahko beremo tudi v strokovnih in znanstvenih člankih najvplivnejših in najuglednejših pravnih strokovnjakov. Zakon o nalezljivih boleznih, ali kateri koli drug zakon, še vedno ne ureja »učinkovitega pravnega postopka in sredstva« v primerih zavrnitve zdravljenja, cepljenja ali nastanka škodljivih posledic/stranskih učinkov. Odločba Ustavnega sodišča RS o tem vprašanju iz leta 2004 še vedno ni spoštovana/uresničena. Zakon o nalezljivih boleznih celo izključuje odgovornost zdravnikov in zdravstvenega osebja za »strokovne napake«, seveda tudi za škodne posledice na zdravju posameznika zaradi okvare zdravil ali cepiv;
 • Ameriški strokovnjaki že nekaj časa poudarjajo, da večina novih cepiv, zaradi načina izdelave in sestave, sploh ne sodi pod pojem »zdravila«.

 

Povezava na celoten dokument v angleškem jeziku:

https://childrenshealthdefense.org/defender/individual-rights-freedoms-under-siege-covid-era/?utm_source=twitter&utm_medium=defender

Iz naslova ustavnih načel vladavine prava, demokracije in svobode ter iz naslova temeljnih človekovih in ustavnih pravic in svoboščin, zlasti pravic do življenja, zdravja, zdravega življenjskega okolja, odsotnosti diskriminacije in pravice do obveščenosti vljudno apeliramo na vse odločevalce, družbene vplivneže in medije, javne in zasebne, da nemudoma prekinejo z MOLKOM in z neposrednim ali posrednim zavajanjem in manipuliranjem javnosti o teh vprašanjih, problemih in znanstvenih ugotovitvah.

 

REFERENCE

 1. Shuster E. Fifty years later: the significance of the Nuremberg Code. The New England Journal of Medicine. 1997;337:1436-1440. DOI: 10.1056/NEJM199711133372006
 2. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. 19 October 2005. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 3. New York State Bar Association. Report of the New York State Bar Association’s Health Law Section Task Force on COVID-19. May 13, 2020. https://nysba.org/app/uploads/2020/05/HealthLawSectionTaskForceCOVID19Report_5.13.20-1.pdf
 4. Children’s Health Defense. COVID-19: The spearpoint for rolling out a “new era” of high-risk, genetically engineered vaccines. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, May 7, 2020. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-safety/covid-19-the-spearpoint-for-rolling-out-anew-era-of-high-risk-genetically-engineered-vaccines/
 5. New York State Bar Association. June 13, 2020 Meeting of the House of Delegates. https://vimeo.com/428831129/932c023da2
 6. Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/197/11/
 7. Zucht v. King, 260 U.S. 174 (1922). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/260/174/
 8. Holland MS. Reconsidering compulsory childhood vaccination. New York University School of Law Public Law Research Paper No. 10-64, September 15, 2010. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1677565
 9. Buck v. Bell, 274 U.S. 200 (1927). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/274/200/
 10. Rome Statute of the International Criminal Court. Article 8 – War Crimes.
 11. Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/323/214/
 12. Bishop K. Day of apology and “sign of relief.” The New York Times, August 11, 1988.
 13. Holland MS. Compulsory vaccination, the Constitution, and the hepatitis B mandate for infants and young children. Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics. 2012;12(1):39. NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 13-01. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2039392
 14. Lutz JD. Lest we forget, a short history of housing in the United States. Lawrence Berkeley National Laboratory, August 2004. https://escholarship.org/uc/item/3jw1k5nc
 15. McKinlay JB, McKinlay SM. The questionable contribution of medical measures to the decline of mortality in the United States in the twentieth century. The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society. 1977;55(3):405-428. DOI: 10.2307/3349539
 16. Guyer B, Freedman MA, Strobino DM, Sondik EJ. Annual summary of vital statistics: trends in the health of Americans during the 20th century. Pediatrics. 2000;106(6):1307-1317. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.106.6.1307
 17. Fewtrell L, Kaufmann RB, Kay D, Enanoria W, Haller L, Colford Jr. JM. Water, sanitation, and hygiene interventions to reduce diarrhoea in less developed countries: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases. 2005;5(1):42-52. DOI: 10.1016/S1473-3099(04)01253-8
 18. Wilder A. The Fallacy of Vaccination. New York, NY: The Metaphysical Publishing Co., 1899.
 19. Fenner F, Henderson DA, Arita I, Jezek Z, Ladnyi ID. The incidence and control of smallpox between 1900 and 1958. Chapter 8 in Smallpox and Its Eradication, pp. 315-363. World Health Organization, 1988.
 20. Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center. “Mortality analyses.” https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
 21. Wilder, 1899.
 22. Harvard Pilgrim Health Care, Inc. Electronic Support for Public Health—Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS). Reported submitted to the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) by Lazarus, R., & Klompas, M. Inclusive dates: 12/01/07–09/30/10. https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system
 23. S. Department of Health and Human Services. “About VAERS.” https://vaers.hhs.gov/about.html
 24. Harvard Pilgrim Health Care, Inc., 12/01/07–09/30/10.
 25. Shimabukuro TT, Nguyen M, Martin D, DeStefano F. Safety monitoring in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Vaccine. 2015;33(36):4398-4405. DOI: 10.1016/j.vaccine.2015.07.035
 26. Harvard Pilgrim Health Care, Inc., 12/01/07–09/30/10.
 27. https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/ican-reply-december-31-2018.pdf
 28. Informed Consent Action Network (ICAN). Vaccine Safety: Introduction to Vaccine Safety Science & Policy in the United States [White Paper]. October 2, 2017. https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2019/09/VaccineSafety-Version-1.0-October-2-2017-1.pdf
 1. Wolfe S, Galson S, Woosley R, Kelly J. How independent is the FDA? Frontline, n.d. https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/prescription/hazard/independent.html
 2. Redwood L. Court hears Gardasil science and moves forward. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, January 29, 2019. https://childrenshealthdefense.org/news/court-hears-gardasil-science-andmoves-forward/
 3. S. Food and Drug Administration. “Gardasil 9.” https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/gardasil-9
 4. S. Department of Health and Human Services. Putting America’s Health First: FY 2019 President’s Budget for HHS. Last updated February 19, 2018. https://www.hhs.gov/sites/default/files/fy-2019-budget-in-brief.pdf
 5. Children’s Health Defense. NCVIA: The legislation that changed everything—conflicts of interest undermine children’s health: part II. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, May 16, 2019. https://childrenshealthdefense.org/news/ncvia-the-legislation-that-changed-everything-conflicts-of-interest-underminechildrens-health-part-ii/
 6. Kennedy Jr. RF. Vaccines and the liberal mind. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, June 14, 2018. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines-and-the-liberal-mind/
 7. Bruesewitz v. Wyeth, 131 S. Ct. 1068 (2011). https://scholar.google.com/scholar_case?case=9760961833518014301&q=Bruesewitz+v+Wyeth+llc&hl=en&as_sdt=6,33
 8. Informed Consent Action Network v. United States Department of Health and Human Services. https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2019/09/Stipulated-Order-copy-1.pdf
 9. Children’s Health Defense. RFK, Jr. proves HHS is in violation of the “mandate for safer childhood vaccines” as stipulated in the Vaccine Injury Compensation Act. September 13, 2018. https://childrenshealthdefense. org/child-health-topics/federal-failures/rfk-jr-proves-hhs-is-in-violation-ofthe-mandate-for-safer-childhood-vaccines-as-stipulated-in-the-vaccineinjury-compensation-act/IGHTS IN THE ERA OF COVID-19 | 10
 10. Children’s Health Defense. Description of the National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP). November 10, 2016. https://childrenshealthdefense.org/news/description-national-vaccine-injurycompensation-program-nvicp/
 11. Health Resources & Services Administration. “About the National Vaccine Injury Compensation Program.” https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/about/index.html
 12. Health Resources & Services Administration. “Data & statistics.” https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
 13. Ibid.
 14. Health Resources & Services Administration. “Vaccine injury table.” https://www.hrsa.gov/sites/default/files/vaccinecompensation/vaccineinjurytable.pdf
 15. Holland MS. Liability for vaccine injury: the United States, the European Union, and the developing world. Emory Law Journal. 2018;67(3), Article 3. https://scholarlycommons.law.emory.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=elj
 16. Conte L. Misconduct, mitochondria and the Omnibus Autism Proceedings. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, October 4, 2018. https://childrenshealthdefense.org/news/misconduct-mitochondria-and-the-omnibus-autism-proceedings/
 17. Attkisson S. How a pro-vaccine doctor reopened debate about link to autism. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, January 14, 2019. https://childrenshealthdefense.org/news/how-a-pro-vaccine-doctor-reopened-debate-about-link-to-autism/
 18. Kennedy Jr. RF, Hazlehurst R. Request for Office of Inspector General to investigate fraud and obstruction of justice. Children’s Health Defense, September 20, 2018.
 19. Haralambieva IH, Kennedy RB, Ovsyannikova IG, Schaid DJ, Poland GA. Current perspectives in assessing humoral immunity after measles vaccination. Expert Review of Vaccines. 2019;18(1):75-87. DOI: 10.1080/14760584.2019.1559063
 20. Hickman CJ, Hyde TB, Sowers SB, Mercader S, McGrew M, Williams NJ et al. Laboratory characterization of measles virus infection in previously vaccinated and unvaccinated individuals. The Journal of Infectious Diseases. 2011; 204 (suppl 1): S549-S558. https://doi.org/10.1093/infdis/jir106
 21. Children’s Health Defense. Vaccine failures: the glaring problem officials are ignoring. Part I: measles vaccination. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, January 7, 2020. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-failure-the-glaring-problem-officials-are-ignoring-part-i-measles-vaccination/
 22. Kennedy Jr. RF. MMR vaccine’s poison pill: mumps after puberty, reduced testosterone and sperm counts. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, April 4, 2019. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/mmr-vaccines-poison-pill-mumps-after-puberty-reduced-testosterone-and-sperm-counts/
 23. Children’s Health Defense. Vaccine failures, part 2: pertussis vaccination. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, January 9, 2020. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-failures-part-2-pertussis-vaccination/
 24. Children’s Health Defense. The varicella vaccine, skyrocketing shingles and CDC chicanery. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, May 9, 2018. https://childrenshealthdefense.org/news/the-varicella-vaccine-skyrocketing-shingles-and-cdc-chicanery/
 25. Fiebelkorn AP, Coleman LA, Belongia EA, Freeman SK, York D, Bi D et al. Measles virus neutralizing antibody response, cell-mediated immunity, and IgG antibody avidity before and after a third dose of measles-mumps-rubella vaccine in young adults. The Journal of Infectious Diseases. 2016;213(7):1115-1123. DOI: 10.1093/infdis/jiv555
 26. Papania M, Baughman AL, Lee S, Cheek JE, Atkinson W, Redd SC et al. Increased susceptibility to measles in infants in the United States. Pediatrics. 1999;104(5):e59. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.104.5.e59
 27. Miller LJ, Lu W. These are the world’s healthiest nations. Bloomberg, February 24, 2019. https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-nation-while-u-s-slips
 28. Trimble M. U.S. kids more likely to die than kids in 19 other nations. U.S. News, January 11, 2018. https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2018-01-11/us-has-highest-child-mortalityrate-of-20-rich-countries
 29. Van Cleave J, Gortmaker SL, Perrin JM. Dynamics of obesity and chronic health conditions among children and youth. JAMA. 2010;303(7):623-630. DOI: 10.1001/jama.2010.104
 30. Bethell CD, Kogan MD, Strickland BB, Schor EL, Robertson J, Newacheck PW. A national and state profile of leading health problems and health care quality for US children: key insurance disparities and across-state variations. Academic Pediatrics. 2011;11(3):S22-S33. https://doi.org/10.1016/j.acap.2010.08.011
 31. U.S. Department of Health and Human Services. “PREP Act Q&As.” https://www.phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/prepqa.aspx
 32. U.S. Department of Health and Human Services. Declaration Under the Public Readiness and Emergency Preparedness Act for Medical Countermeasures Against COVID-19. Federal Register. 2020;85(52):15198–15203. https://www.law360.com/articles/1253029/attachments/0
 33. Health Resources & Services Administration. “About CICP.” https://www.hrsa.gov/cicp/about
 34. Otto R, Santagostino A, Schrader U. Rapid Growth in Biopharma: Challenges and Opportunities. McKinsey & Company, December 1, 2014. https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/rapid-growth-in-biopharma
 35. Children’s Health Defense. COVID-19: The spearpoint for rolling out a “new era” of high-risk, genetically engineered vaccines. The Defender: Children’s Health Defense News & Views, May 7, 2020. https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-safety/covid-19-the-spearpoint-for-rolling-out-anew-era-of-high-risk-genetically-engineered-vaccines/
 36. Zhang C, Maruggi G, Shan H, Li J. Advances in mRNA vaccines for infectious diseases. Frontiers in Immunology. 2019;10:594. DOI: 10.3389/fimmu.2019.00594

 

mag. Gregor Kos, l.r.

Predsednik

Sprememba

Sprememba

Pred nami je čas, ko moramo vsi skupaj narediti obračun preteklega leta in se dogovoriti, kako naprej. Bila bi neizmerna potrata časa, če iz – na mnogih področjih katastrofalnega leta – ne bi povzeli ključnih naukov in sporočil.

Verjetno najpomembnejša, tako rekoč rak rana slovenske družbe, ne zgolj politike, je še naprej ali zdaj še posebej, korupcija v povezavi s konfliktom interesov. Tako imenovana sistemska korupcija, ki je prepredena s politikantstvom in politizacijo, z razvejanim sistemom oseb na položajih s konfliktom interesov, za udejanjanje parcialnih interesov kapitala. Pri čemer najbolj boli, kako je v ta sistem porinjena znanost, zaradi načrtnega pod-financiranja in ponovno parcialnih interesov posameznikov.

Če hočemo, da se karkoli dejansko spremeni, moramo spremeniti odnos in pričakovanja, da se službe lahko dobi samo preko vez. Da se ugodne kredite ali stanovanja lahko dobi samo preko vez. Da se posle, danes vse pogosteje dogovorjene posle, dobi samo preko vez. Veze so dokaz majhnosti in nemoči. Pomenijo izvršitev priklona naše glave. Našega znanja. Naših izkušenj. Navsezadnje naše genetike, ki jo nosimo v sebi, interesom nekega kolesja. Da zavestno postanemo zgolj kamenček v kolesju moči nekoga drugega. In iz tega kolesja ne moremo več izstopiti.

Koga lahko najbolj ogrozi sprememba, ki jo nujno potrebujemo?

Najbolj ogroženi s spremembo niso politiki, ki zasedajo položaje. Verjamem, da marsikomu med njimi ni po godu, da je tako rekoč prisiljen sodelovati z interesnimi skupinami pritiska, predvsem zaradi medijskih izsiljevanj. Najbolj ogrožene bodo prav interesne skupine pritiska, ki so leta in leta gradile imperij povezav in vpliva, odvisnih vlog, postavljanja karier in pozicij, vse z namenom, da sistem služi njim, ne ljudem. In to moramo spremeniti.

Naloga ni ne lahka, ne hitro izvedljiva. Trdno pa verjamem, da je lahko skupni imenovalec oziroma cilj dovolj veliko število ljudi, da se uresniči. Ker ne glede na vse, ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Težko to oblast izkazuje nekaj tisoč ljudi, ko pa ta številka doseže nekaj sto tisoč, potem je to dejstvo, ki ga ni več moč spregledati ali ne-upoštevati. Potem tako aktualna politika kot odvisni mediji dobijo signal, da dosedanje zavajanje in izigravanje ni več možno. Da je treba nekaj spremeniti. Ker ljudje dejansko imamo dovolj igric in kalkulacij na naš račun.

Konstruktiven predlog niso predčasne volitve, ker v situaciji popolnoma odvisnih množičnih medijev od skupin pritiska in kapitala slednje ne bi spremenile ničesar. Redne volitve imamo čez dve leti in dve leti imamo časa, da se izkaže prehodna tehnična vlada, svet modrecev, kot jo imenujem, sestavljena dejansko s strani neodvisnih strokovnjakov in tistih, ki ne udejanjajo konflikta interesov. Vrniti se moramo k izvoru politike, če želimo spremembo v politiki.

Predvsem pa ima dve leti časa aktualna politika, da pokaže resno sodelovanje v Državne zboru za nujne državotvorne projekte dejanske tehnične vlade in delo za ljudi, ne pa delo za lastne interese in penzije. Rezultat bo viden leta 2022. Brez politizacij in politikantstev.

Vodenje EU ne sme biti plen ene ali druge politične opcije, ker si ne ena ne druga slednjega ne zasluži. Če kdaj, je vodenje EU naslednje leto strateškega pomena prav v situaciji izgube zaupanja Evropejcev v institucije EU, ki niso nič drugega kot podaljšane lovke interesnih skupin pritiska, za udejanjanje interesov kapitala. Slovenija kot majhna država lahko in mora izkazati spremembo in jo dokazati Evropi z lastnim zgledom in to naj bo cilj našega predsedovanja v drugi polovici prihodnjega leta.

Pred nami so nujni državotvorni projekti, ki ne smejo biti plen strankarskih kupčkanj in odvisnosti od interesov kapitala. Tisti, ki še predstavljajo neodvisno stroko vse to vedo, nimajo pa vzvodov, da znanje pokažejo in udejanijo. Slovenija ima številne vrhunske strokovnjake na vseh področjih, tako kot imamo zavidljivo število vrhunskih športnikov, umetnikov, kulturnih delavcev in drugih. Vendar zavedajo se, da kdorkoli v aktualni situaciji javno izstopi, konča svojo kariero. Ogrozi svojo družino. Lastno prihodnost in prihodnost otrok. Zato so tiho in zato čakajo.

In na nas je, samo na nas, da jim odpremo prostor in damo možnost, da pokažejo svoje znanje in svoje izkušnje.

Seveda pa je pred nami tudi nekaj ključnih zelo vsebinskih odločitev. Takoj moramo končati s strani politike razglašeno krizo, ki nima nikakršne veze z zdravjem. Takoj se morajo odpreti vrtci in vse izobraževalne ustanove, univerza pa navkljub tako pogosto izrekani avtonomiji verjetno nujno potrebuje temeljitejši razmislek o smotrnosti svoje vloge v družbi. Ker je slednjo nedvomno zapravila.

Aktualno razmerje politične moči ne sme odločati o zasedbi sodniškega mesta na Ustavnem sodišču. Nemudoma se morajo ustaviti vsi postopki glede razpisa za potencialno zdravju in okolju škodljive frekvence t.i. 5G tehnologije. Slovenski turizem ne sme postati plen parcialnih interesov, prav tako demografski sklad ne sme biti talec strankarskih kupčkanj za ohranitev ali sestavo koalicije.

Reforma zdravstva? Vsekakor. Vendar ne za interese deležnikov v zdravstvenem sistemu, ne za dobavitelje in ne za vojne dobičkarje. Za ljudi in za zdravje. Vrhunski strokovnjaki, ki jih imamo v Sloveniji, mi potrjujejo, da je to seveda možno. Vendar ponovno, ne v aktualni situaciji politikantstva in politizacije.

V središču vseh ukrepov moramo biti ljudje. Naša semena in naša zemlja za našo hrano, naš zrak in naša voda. Po načelu sonaravnega razvoja in lokalne samooskrbe.

Naši otroci bodo orali ledino v postavljanju novega sistema, novega sveta. Če kdaj, je danes nujna svoboda. In če kdaj, jo moramo danes doseči s sodelovanjem!

Da vse našteto ne bi zvenelo preveč idilično, je nujno postaviti tudi pravila, ki bodo vzdrževala izvedbo rešitve tehnične vlade modrecev v naslednjih dveh – nujno reformnih letih. Tehnična vlada bo enkrat tedensko poročala vsem zainteresiranim o izvedenih aktivnostih. O sodelovanju s političnimi strankami v Državnemu zboru, kdo je sodeloval in kdo je zakaj zgolj ustvarjal prepreke. Državljani bomo imeli ponovno dostop do odgovornih na vseh položajih, ki bodo v javni upravi ponovno navedeni na lastnih spletnih straneh vseh ministrstev, uradov in služb in ne več skrivani za skupnimi splošnimi elektronskimi poštami nepreglednih in nefunkcionalnih kvazi enotnih spletih portalov. Vsaka institucija javne uprave bo morala zagotoviti tudi tedenske ure za delo z državljani, odprta vrata za predloge in vprašanja, o katerih bo enkrat mesečno odločala tudi tehnična vlada. Vrniti moramo zavedanje vseh deležnikov, da je javna uprava v službi ljudi in ne obratno!

Stroka mora ponuditi odgovore na nujne izzive, ki so pred nami glede politične ureditve slovenske države. Je sedanji volilni sistem ustrezen in v čem ne? Zakaj bi večinski volilni sistem ustrezal zgolj relativnim zmagovalcem, ne pa celotni populaciji? Je morebiti čas za razmislek o predsedniškem sistemu, ker je parlamentarna demokracija predolgo izkazovala lastno nesposobnost? Kako obvarovati ustavo, da ne bo vsakič znova talka politizacije in politikantstva, tudi glede kadrovanja na Ustavnem sodišču? Vsekakor nujno potrebujemo vzvode za ljudsko razrešitev vlade, za ljudsko razrešitev predsednika države. Za možnost predlaganja zakonov z referendumsko obvezo, ne zgolj z aktualno smešnico sistema ljudske iniciative, na katero se brezbrižna politika požvižga. Volitve moramo iz nedelje premakniti na delovni dan in res strokovno pretehtati argumente za in proti obvezni volilni udeležbi. Če bo slednja vsled predlaganim spremembam sploh še potrebna. Ker namreč trdno verjamem, da bo premo sorazmerno s transparentnostjo političnega prostora rastla tudi podpora, predvsem pa nujno zaupanje ljudi v politiko in rešitve za ljudi. Kot vemo, so najbolj učinkovite zmeraj prav tiste rešitve, ki so najbolj enostavne.

Na koncu, pa vendar še zdaleč ne nepomembno, moramo razmisliti o svoji vlogi v Svetu. Smo res zadovoljni, da smo nekakšna periferija Evrope, brez kakršnega koli glasu pri urejanju svetovnih zadev?

Sam s tako držo nisem in ne morem biti zadovoljen, predvsem zato, ker smo v okviru bivše države nekoč bili pomemben člen razmerja moči in smo se tej vlogi povsem brez kakršnega koli razloga odpovedali. Oziroma so se odpovedali. Zakaj ponovno klečeplazimo pred politično-gospodarskimi interesi Amerike, če je ekonomsko jasno, da bo naslednjih nekaj deset let v znamenju Kitajske, Rusije in Indije? Kdo nam onemogoča ponovne vloge v skupini neuvrščenih, razen lasten napuh ali neznanje strateškega razmišljanja? Nihče. In res prav nihče. Sami sebi smo, oziroma so, edina ovira.

Vse našteto ni pravljica. Ni nekaj nedosegljivega. Je realnost. In samo na nas je, če želimo, da se udejani. Zase vem, da si to želim. In da bom naredil vse, kar je v moji moči, da se realizira.

Vsem nam želim svobodne, srčne in ponosno pogumne praznike!

mag. Gregor Kos

 

 

 

 

Vložen predlog Zakona o zdravilih – za varna cepiva

Vložen predlog Zakona o zdravilih – za varna cepiva

Vložen predlog Zakona o zdravilih – za varna cepiva

LJUBLJANA, 11.11.2020 – Predstavnika pobudnika – stranke Za zdravo družbo – mag. Gregor Kos in Jure Pogačnik sta danes v Državnem zboru vložila 5.000 podpisov ljudske iniciative v podporo predlogu Zakona o zdravilih – za varna cepiva.

Obstoječi Zakon o zdravilih Javni agenciji za zdravila dopušča tolmačenje, da so varnostne študije za cepiva poslovna skrivnost, kar je po mnenju predlagateljev nedopustno. Poleg tega so v predlogu sprememb prvič za odobritev cepiv zakonsko zahtevane dvojne slepe študije, kar je sicer zlati standard znanosti in najbolj logičen pogoj za vsa zdravila in cepiva, katerega izpolnjenost pa je v primeru cepiv vprašljiva. Nadalje predlog prepoveduje uporabo cepiv, ki bi spreminjala človeški DNK ter določa nezdružljivost cepiv iz programov obveznega cepljenja z dovoljenji po skrajšanih in poenostavljenih postokih. Takšnih postopkov je v obstoječem zakonu presenetljivo veliko, na primer začasno dovoljenje, dovoljenje na podlagi dokumentacije z zmanjšanim obsegom, dovoljenje na podlagi dokumentacije brez podatkov o kliničnih in nekliničnih preizkušanj, dovoljenje pod posebnimi pogoji, dovoljenje brez predložitve izvedenih kontrol kakovosti, dovoljenje z odstopanjem pri posameznih varnostnih mehanizmih, itd.

Povod za pripravo zakonskega predloga je morda ena največjih evropskih zdravstvenih afer v tem desetletju. Dne 17. aprila 2020 so namreč strokovnjaki nevladne organizacije Corvelva v italijanskem parlamentu predstavili izsledke laboratorijskih analiz, ki so v štirih cepivih odkrile izjemno nevarne snovi, ki se v cepivih nikakor ne bi smele nahajati, saj dokazano povzročajo resne in trajne posledice na zdravju. Zamolčana afera je razgalila neučinkovitost nacionalnih in evropskih regulatorjev, ki bi načeloma morali skrbeti za varnost zdravil, pa tega očitno ne počnejo. Kako si lahko drugače razlagamo dejstvo, da nevladna organizacija v prvem poskusu na slepo najde kopico izjemno nevarnih nepravilnosti, medtem ko agencije desetletja sistematično bedijo nad varnostjo, pa kaj takšnega še niso odkrile? Morda je razlog v tem, da so bila cepiva analizirana v neodvisnem laboratoriju brez vednosti, da gre za cepiva. Karkoli že, analize odkrivajo sistemske anomalije pri zagotavljanju varnosti zdravil in cepiv. Afera zahteva ustrezen odziv, ki bo obstoječo zakonodajo prilagodil realnemu stanju, zmanjšal možnosti za podobne ekscese v prihodnje in zmanjšal možnosti za nastanek nepopravljive škode velikih razsežnosti, ki jo takšne sistemske anomalije lahko na dolgi rok neopazno povzročajo z rastjo avtoimunih obolenj prebivalstva, ali pa jo na kratek rok povzročijo s celo paleto lažje opaznih stranskih učinkov.

Če želimo živeti relativno zdravo življenje v relativno zdravi družbi, zdravstvene politike nikakor ni pametno v celoti prepustiti obstoječi politiki in njihovim znancem iz lobističnih krogov. Dokler bo namreč dopuščeno zastrupljanje človeka in okolja v takšni meri, kot zadnja desetletja, noben napredek medicine in povečevanje javnih sredstev za zdravstvene sisteme ne bo prinesel zadovoljujočih rezultatov.

Jure Pogačnik in Gregor Kos

 

BESEDILA ČLENOV

V Zakonu o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 – ZZdr-2 in 66/19) se v 20. člen doda novi, osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Zdravilo, ki je pridobilo začasno dovoljenje, se v nobenem primeru ne sme uporabiti v programu obveznega cepljenja.«

V 21. členu se spremeni zadnja, peta alineja, tako da se glasi:
»(-) mu je bila dokazana oporečnost njegove kakovosti, varnosti, učinkovitosti ali vpliv na spreminjanje človekovega genskega zapisa (DNK).«

V 22. Členu se dodan nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zdravilo iz prvega odstavka tega člena, se ne sme uporabiti v programu obveznega cepljenja.«

V 33. Členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Klinično preskušanje zdravila za uporabo v humani medicini je raziskava na zdravih posameznikih in pacientih, ki ima namen odkriti ali potrditi klinične in farmakološke učinke zdravila v preskušanju, odkriti neželene učinke zdravila v preskušanju ali preučiti absorpcijo, porazdelitev, presnovo in izločanje zdravila v preskušanju, da se dokaže njegova varnost ali učinkovitost pri uporabi v humani medicini. Klinično preskušanje zdravil mora temeljiti na dvojnih slepih študijah, pri čemer se v kontrolni skupini uporablja izključno placebo, nikakor ne prejšnje verzije istega zdravila ali druga zdravila. «

V 41. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zdravilo, ki pridobi dovoljenje za promet po tem členu, ne sme biti uporabljeno v programu obveznega cepljenja. «

6. člen

V 45. členu se doda nov, enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Zdravilo, ki pridobi dovoljenje za promet na podlagi dokumentacije z zmanjšanim obsegom, se ne sme uporabiti v programu obveznega cepljenja.«

7. člen

V 47. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zdravilo, ki je pridobilo dovoljenje za uporabo brez podatkov o nekliničnih farmakološko-toksikoloških ali kliničnih preskušanjih, se ne sme uporabljati v programu obveznega cepljenja.«

8. člen

V 56. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zdravila, ki so dovoljenje za promet pridobila po postopku z medsebojnim priznavanjem, se ne uporablja v programih obveznih cepljenj.«

9. člen

V 58. členu se za osmim odstavkom doda nov, deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Zdravila, ki so dovoljenje za promet pridobila s posebnimi pogoji, se ne uporabljajo v programih obveznih cepljenj.«

10. člen

V 68. členu se za prvim stavkom doda nov stavek: »Dokumentacija iz vloge za pridobitev, spremembo in podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom je last predlagatelja in je poslovna skrivnost, razen podatkov v dovoljenju za promet z zdravilom, povzetka glavnih značilnosti zdravila, navodila za uporabo zdravila, podatkov na ovojnini in varnostnih študij.«

11. člen

V 114. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zdravilo, za katero v Republiki Sloveniji ni bila izvedena kontrola kakovosti vsake serije, se ne uporablja v programih obveznih cepljenj.

V 115. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:

»(2) Serije zdravil, pri katerih so bile v drugi državi članici Evropske unije izvedene kontrole vsake serije zdravila pred vnosom v Republiki Sloveniji, so oproščene teh kontrol, razen kadar gre za zdravila, ki se uporabljajo v programih obveznega cepljenja.

13. člen

V 154. členu se v prvem odstavku doda nova, peta alineja, ki se glasi:
»- kontrola kakovosti zdravil, ki se uporabljajo v programih obveznega cepljenja, se izvaja za vsako serijo zdravil, pri čemer se posebna pozornost nameni preverjanju spornih, problematičnih ali nedovoljenih sestavin, ki so bile v predhodnih desetih letih pri analizi zdravil odkrite kjerkoli v svetu. O rezultatih teh kontrol mora Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke poročati Ministrstvu za zdravje najmanj enkrat letno.«

14. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ukrepi Vlade neučinkoviti in poziv za zaščito naravne imunosti

Ukrepi Vlade neučinkoviti in poziv za zaščito naravne imunosti

Sporočilo za javnost


Ukrepi Vlade neučinkoviti in poziv za zaščito naravne imunosti

LJUBLJANA, 29. oktober 2020 – Stopnjevanje števil pozitivnih na testu glede aktualnega virusa dokazuje, da so kontinuirani ukrepi Vlade Republike Slovenije neučinkoviti. Vlada ne more s prstom neprestano kazati na ljudi, ki naj ne bi upoštevali ukrepov, predvsem glede na dejstvo, da velika večina ukrepe dosledno spoštuje. Očitno so ukrepi napačni in nepravilno naslavljajo ljudi, ne pa industrijo, ki neposredno zmanjšujejo kolektivno in individualno imunost.

Zato v stranki Za zdravo družbo pozivamo Vlado Republike Slovenije, da opusti nesmiselno zaostrovanje omejevanje gibanja ljudi in se osredotoči na dejanske ukrepe za dvig imunosti in odpravo ključnih vplivov na individualno in kolektivno imunost:

 1. Zagotoviti zadostno količino kakovostnega vitamina C in D in ga brezplačno distribuirati državljanom. Vsem obolelim zagotoviti kvaliteten cink in druge naravne snovi, ki so gradniki imunosti in zdravja.
 2. Preveriti delovanje glavnih onesnaževalcev zraka in vod in glede na najnovejše številke pozitivnih na testiranjih – do nadaljnjega prepovedati njihovo delovanje! Tovrsten ukrep naj bo tudi izhodišče za nujno prestrukturiranje dejavnosti.
 3. Ukinitev delovanja brezžične wifi tehnologije v vseh bolnicah in zdravstvenih domovih ter domovih za starejše, vrtcih in šolah in v vseh javnih ustanovah. Takojšnja prekinitev nadaljevanja postopkov glede razpisa za frekvence 5G. Odobritev javnega programa o varni rabi brezžične optične tehnologije in izogibanje daljši rabi brezžične mobilne tehnologije.
 4. Ukinitev vseh programov cepljenj, ki v povezavi z zimskim letnim časom, bistveno posegajo v naravno imunost in lahko vplivajo tudi na dovzetnost za aktualni virus.
 5. Zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki na področju komplementarne in integrativne medicine. Potrebno je dopolniti alopatsko medicino s celostno oceno in opredelitvijo izvorov obolenj v telesu. Vse več podatkov namreč izkazuje, da izključno virus ni vzrok smrtnosti, lahko pa je virus ali virusi v povezavi z drugimi bolezenskimi stanji. Navedeno kliče po celostnemu pristopu zdravljenja, ki ga lahko ustrezno strokovno izvajajo multidisciplinarni timi z zgoraj navedenimi usposobljenimi strokovnjaki..
 6. Odprtje vrtcev, šol in fakultet in javnega življenja.
 7. Takojšnja prepoved proizvodnje, prodaje in uporabe strupov kot je glifosat. Načrtne subvencije za samooskrbo z ekološko pridelano hrano. Postopno prestrukturiranje od odvisnosti od uvoza (nezdrave) hrane.
 8. O vseh ukrepih v državi naj soodločajo strokovnjaki in predstavniki civilne družbe, ki nimajo konflikta interesov na področju medicine/imunologije, prehrane, varstva okolja, gospodarstva, davkov in podobno. Nobena stroka ne sme prevladovati, išče naj se konsenz ukrepov. Policija in vojska sta lahko izključna podpora ljudem in nikakor ukrepom politike.

mag. Gregor Kos, l.r.

Predsednik

Odgovor 137 podpisnikom

Odgovor 137 podpisnikom

Nastavljam vam ogledalo, ker ste dvolični. Hinavski. Nedosledni.

Ker ima večina komolce v marmeladi. Že celo življenje.

Nastavljam vam ogledalo, ker večina od vas nikoli ni ustvarila ničesar brez davkoplačevalskega denarja. Ali brez denarja, ki bi ga strici preko podjetij usmerili v vaša podjetja ali organizacije.

Nastavljam vam ogledalo, ker v življenju oziroma javni karieri nikoli ne bi uspeli, če vas ne bi povzdigoval naoljeno in redno vzdrževano kolesje sistemske korupcije, klietelizma, konflitka interesov in nepotizma.

Kje ste bili, ko so davkoplačevalcem ukradli skoraj pet miljard EUR za banke? In načrtno zgrešene naložbe, iz katerih se napajajo bančni računi vaših stricev in ozadij? Namesto, da bi skrbeli za paliativo. Preventivo v zdravju. In mladim zagotovili bodočnost.

Kje ste bili, ko so v tedaj največji javni banki prali tuj denar?

Kje ste, ko so uredniki javnih medijev v zakonskih zvezah z registriranimi lobisti?

Ko si strici in ozadja zagotavljajo medijske nastope obenem pa načrtno blokirajo vse, ki mislijo drugače. In lahko ogrožajo njihovo prevlado in imperije?

Kje ste bili, ko kapital preko oglaševalskih proračunov načrtno zakriva znanstvene dokaze o vplivih elektromagnetnih sevanj na zdravje in naravo?

Kje ste, ko javno pozivamo o ukinitvi proizvodnje, prodaje in rabe glifosata v Sloveniji. Ki je edina država v Evropi, ki gosti tovarno tega strupa?

Kje ste, ko se veze in poznanstva ozadij in stricev uporabljajo za načrtne medijske umore, korupcijo in klientelizem na javnih razpisih? Za doseganje lastnih interesov in ne blaginje družbe?

Kdaj ste (nazadnje) karkoli naredili za ljudi? In ne za vaše botre?

Ste se oglasili, ko se poslanci v Državnem zboru posmehujejo institutu ljudske iniciative? In posredno ustavni demokracji?

Ste se oglasili, ko je predsednik republike načrtno prezrl možnost ponovnega imenovanja vrhunskega ustavnega pravnika, ki kot moralno-etična avtoriteta edini lahko zagotovi, da naslednjih pet let Ustavno sodišče ne bo (še naprej) poligon politikantstva in politizacije?

Ste se oglasili, ko NIJZ dokazano potvarja podatke, ki so osnova za politične odločitve omejevanja osebnih in družbenih demokratičnih svoboščin. In temeljev ustavne demokracije?

Ste se oglasili, da zaščitite dojenčke in otroke pred lovkami pobesnelega kapitala? Da zaščitite mladostnike v enem najpomembnejših obodobij njihovega odraščanja in njim odvzete socializacije? Šolanja, kot temelja vzgoje in pridobivanja ne-digitalnih znanja! Ker znanstveno dokazano digitalne ne zasedajo ekvivalentnega mesta v človekovih možganih. Da zaščitite starejše, ki so jih zaklenili v domove za ostarele? In se pri tem zgražali nad t.i. švedskim modelom? Ki ni po volji pobesnelemu supra-liberalizmu?

Kaj je vaš odgovor gostincem, samostojnim podjetnikom, samozaposlenim v kulturi, obrtnikom in drugim ponudnikom storitev, katerih življenja se bodo drastično spremenila? Verjemite, ponovno ne na bolje.

Ste razen floskul ponudili dejanske drugačne rešitve? Razen tisočkrat prežvečenih visokoletečih besed o strategijah in študijah prijateljev od prijateljev?

Ne?

Seveda ne. Ker to lastnikom vaših karier ni v interesu! Ker niste suvereni v svojih telesih. Ker je vsako vaše dejanje odvisno od volje stricev in ozadij. In ker je vsako vaše dejanje ocenjevano s strani stricev in ozadij.

Si res tako predstavljate Slovenijo, kot deželo stricev in ozadij? Ki nas boste vedno znova naplahtali, da boste tisti pri koritu nagrabili še več, vsi ostali pa životarili z zmeraj manj?

Leva in desna sta dve plati istega kovanca

Mnogi si Slovenije ne predstavljamo tako. Vsak dan več nas je. Nismo več neorganizirani. Ni nas strah. In ne bomo sklanjali glave.

In čas je, da vam slednje povemo zelo jasno.

 

mag. Gregor Kos

Za zdravo družbo

Umrli od COVID-19 so bili stari in bolni ljudje, cepljeni proti gripi

Umrli od COVID-19 so bili stari in bolni ljudje, cepljeni proti gripi

Neuradni prevod članka iz hrvaščine.

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/09/23/science.abd4585

Zdaj je vse jasno! Najnovejše raziskovanje objavljeno v Science, kjer so pri umrlih od korona prehlada COVID-19 odkrili protitelesa na interferon (to je nova avtoimunska bolezen, imenujemo jo avtoimunska bolezen interferonske signalizacije, ABIS!), zaokroža zgodbo o cepivih! Znano je, da so umrli od COVID-19 večinoma bili starejši ljudje s kroničnimi boleznimi, ki so se zelo verjetno v letih odzivali na pozive Hrvaškega zavoda za javno zdravje, da bi se cepili proti sezonski gripi! In oni so to tudi naredili!

Pri vsaki okužbi, zlasti pri LAŽNi in DOLGOROČNI, ki se inducira z cepivom, organizem poskuša locirati okužbe z kompleksnimi mehanizmi IMUNOLOŠKEGA NADZORA, s čimer se pojavi fragmentiranje in analiziranje VSEH proteinov, ki proizvajajo VSE CELICE (ne pozabimo, da se inficirane celice proizvajajo tudi virusne beljakovine). To je EDINI NAČIN, s katerim prilagodljivi imunološki sistem lahko SPECIFIČNO prepozna neznano, a nepoznano lahko postane tudi spremenjeno lastno tkivo (kot pri tumorju), in celo podrobnosti lastnega, ki ga imunološki sistem med fetalnim razvojem ni opazil in se ga je tako naučil tolerirati!

V opisani situaciji imunskega nadzora imunski sistem preveri VSE in seveda strukturno pravilnost lastnih signalnih molekul, vključno z interferonom! In prav z interferoni VSE CELICE (razen eritrocitov) intenzivno komunicirajo med seboj in iščejo okužbo tako, da aktivirajo na stotine genov, da se pred njo branijo. Imunologi dobro vedo, kaj je predelava in predstavitev antigena! Brez tega ni imunskega nadzora, nobene posebne obrambe.

No, vse je pod nadzorom interferona!

In končno, pri nekaterih ljudeh imunski nadzor pri cepljenju zaradi mobinga očitno “najde” napako – v interferonu!

In potem se zgodi, da namesto, da bi jih cepivo varovalo pred gripo, ostanejo zaradi cepiva “brez” interferona, BREZ OBRAMBE PRED VSEMI VIRUSI.

Zdaj še ne morem, a prva stvar, ki jo bom naredil, ko se vrnem v Zagreb, bo pismo vladi, opoziciji, poslancem, ministru za zdravje, hrvaški zdravniški zbornici itd., da epidemiološko “evidentiram” starejšo populacijo, zlasti v domovih za ostarele in nemočne, glede ABIS, natančno tako, kot je opisano v Science. Če testi še niso na voljo v prodaji, jih bom naredil sam, kot že tolikokrat. Takoj morate preveriti tudi zdravstveni karton umrlih zaradi prehlada, ali in koliko so bili cepljeni s cepivi proti sezonski gripi!

Namesto na stotine milijonov kun, ki jih dobesedno vržemo na RT-PCR za določitev COVID-19 pri zdravih ljudeh, bo za določitev ABIS, za določitev SMRTNO OGROŽENIH, potrebno komaj nekaj sto tisoč kun!

Podpisal dr. Srećko Sladoljev, nekdanji predstojnik Laboratorija za molekularno biofiziko, predstojnik Laboratorija za tehnologijo hibridoma, predstojnik Oddelka za imunodiagnostiko, predstojnik Oddelka za naravni interferon, svetovalec uprave in vodja razvojno-raziskovalne službe na Imunološkem inštitutu v Zagrebu.

Vir: https://dokumentarac.com/covid-19/umrli-od-korone-su-stari-i-bolesni-ljudi-koji-su-godinama-cijepljeni-protiv-gripe/

Dvije odvojene, ali slične studije: Znanstvenici otkrili zašto je COVID-19 za neke ljude smrtonosan
Ključan se pokazao protein interferon tip I koji sprječava širenje infekcije u tijelu, a koji kod nekih ne funkcionira kako bi trebao.

Martina Čizmić | 27.09.2020. / 12:54

Znanstvenici već mjesecima pokušavaju razumijeti koronavirus i bolest COVID-19, ali i zašto je zaraza virusom toliko opasna za neke ljude, dok je za druge u razini sezonske gripe.

Iako se na početku mislilo da su stariji ljudi osjetljiviji, kako je pandemija napredovala pokazalo se da i zdravi, mladi ljudi na vrhuncu snage mogu u samo nekoliko dana umrijeti od komplikacija povezanih s koronavirusom.

Dvije nove studije objavljene u časopisu Science, čini se, dale su odgovor na to ključno pitanje te tako upotpunile znanstvenu slagalicu. Naime, identificirale su krucijalni mehanizam u imunološkom sustavu koji bi mogao objasniti zašto je COVID-19 smrtonosan samo za neke ljude, ali i zašto su muškarci pogođeniji od žena.

Obje studije ističu interferone tipa I (IFN) kao ključne u načinu na koji će infekcija koronavirusom završiti za neku osobu. IFN-ovi su proteini koje proizvode zaražene stanice kako bi zaustavile širenje infekcije. No, studije su otkrile kako je proizvodnja tih proteina kod nekih prekinuta.

U jednoj je studiji otkriveno kako više od 10 posto zdravih ljudi koji su oboljeli od teškog oblika COVID-19 u svom tijelu imaju antitijela koja napadaju vlastite IFN-ove i tako ih onemogućavaju u borbi protiv koronavirusa. Druga je studija otkrila da neki ljudi u sebi nose genetsku mutaciju koja onemogućava pravilno funkcioniranje IFN-a.

Ova otkrića daju neoborive dokaze da je ometanje funkcioniranja interferona tipa I ključno za razvoj bolesti COVID-19, istaknuo je liječnik Jean-Laurent Casanova sa Sveučilišta Rockefeller, ali i dodao kako postoje lijekovi kojim bi se to moglo riješiti.

Veliki međunarodni tim znanstvenika koji je surađivao s Casanovom, pomogao je u identificiranju antitijela koja neutraliziraju IFN proteine u barem 101 od 987 pacijenata oboljelih od COVID-19.

Zanimljivo, čak 94 posto pacijenata s ovim neutralizirajućim antitijelima su muškarci, što bi moglo objasniti zašto su muškarci podložniji teškim oblicima COVID-19, pojasnio je Stuart Tangye.

U drugoj su studiji znanstvenici otkrili gene za interferonske proteine koji sami rade protiv pacijenta koji ih proizvodi. Uspoređujući gene osoba koje su razvile blagi oblik COVID-19 s onima koji su imali teški oblik, znanstvenici su otkrili 13 abnormalnosti u genetskom kodu IFN-a ključnih za borbu protiv gripe.

https://zimo.dnevnik.hr/clanak/dvije-odvojene-ali-slicne-studije-znanstvenici-otkrili-zasto-je-covid-19-za-neke-ljude-smrtonosan—621822.html?fbclid=IwAR3wHMqk8v8XfGyTDzdTlJBr0fOQSLwwGTDLz9qvjFIjEFfNSFaMSJoLiOo

Stranka za zdravo družbo podala prijavo JAZMP

Stranka za zdravo družbo podala prijavo JAZMP

 

V tednu, ki se izteka, smo v stranki Za zdravo družbo podali prijavo zoper neznane odgovorne osebe na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Menimo namreč, da pri njihovem ravnanju v zvezi z zagotavljanjem varnosti cepiv obstajajo konkretne značilnosti kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja v skladu z 257. členom Kazenskega zakonika (KZ), nevestnega dela v službi v skladu z 258. členom KZ ter povzročitve splošne nevarnosti v skladu s 314. členom KZ.

Več o vsebini prijave: https://bit.ly/33ejb1t

VIDEO OBJAVA mag. GREGOR KOS in JURE POGAČNIK – POVEZAVA

Vabljeni k ogledu in delitvi. Ogled na youtube

Za zdravo družbo

 

Javni poziv

Javni poziv

 

Sporočilo za javnost

 

Ob mednarodnemu dnevu žrtev cepiv javni poziv za odvzem dovoljenja za promet in zahteva za obnovo postopka za dovoljenje

 

LJUBLJANA, 3. junij 2020 – Ob današnjem mednarodnem dnevu žrtev cepiv stranka Za zdravo družbo tudi javno poziva Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, da v skladu z 21. členom Zakona o zdravilih zoper cepiva Priorix in Gardasil začasno prekliče dovoljenje za promet, na podlagi suma na neustrezno kakovost. Sum je podan na podlagi rezultatov analiz iz Italije, ki so bila izvedena v letu 2019, dne 17.4.2020 pa predstavljena v italijanskem parlamentu. Pri analizi so bile v cepivih najdene nedovoljene in nevarne snovi, ki dokazano povzročajo resno in trajno poslabšanje zdravja. V zvezi z omenjenim sumom smo farmacevtskega inšpektorja že dne 12.5.2020 pozvali, da odredi izredne analize, vendar do današnjega dne še nismo prejeli odgovora.

Analize v Italiji v cepivih so odkrile snovi, kot na primer formaldehid, celice človeškega zarodka, MRC5 celice, naključne živalske viruse, kemikalije, zdravila, antibiotike, aluminij. Zato zahtevamo preklic dovoljenja do pridobitve rezultatov izrednih analiz v neodvisnem laboratoriju.

Hkrati je stranka Za zdravo družbo v skladu z 260. členom Zakona o splošnem upravnem postopku vložila zahtevo za obnovo postopka v katerem je bilo cepivoma Priorix in Gardasil izdano dovoljenje za promet, saj so po izdaji odločb v strokovno in laično javnost prišla nova dejstva glede neustreznosti varnostnih študij, pri katerih se namesto placeba za primerjavo s cepivom uporabi prejšnja verzija cepiva. Takšne študije ne ustrezajo nikakršnim znanstvenim standardom, zato ne morejo biti temelj za izdajo dovoljenja za promet. Poleg navedenega obstaja sum, da Javna agencija za zdravila v postopku izdaje dovoljenja varnostnih študij ni niti vpogledala, še manj pa pridobila kot del ustrezne dokumentacije.

 

mag. Gregor Kos, l.r.

Predsednik

 

[email protected]; zazdravodruzbo.si; 041/641-225

5G, Slovenija in začetek zgodovine

5G, Slovenija in začetek zgodovine

5G, Slovenija in začetek zgodovine

V teden, ki je za nami, je zarezala novica, da se odločevalci v Sloveniji požvižgajo na davkoplačevalce. In da je skrb za naše zdravje farsa, tako kot inicirana virusna kriza. AKOS – Agencija za telekomunikacije pod vodstvom Tanje Muha, ki jo je tja ustoličila SMC pod vodstvom nekdanjega-nekdanjega ministra za javno upravo Koprivnikarja, ki je mimo zakona kar v lastni pisarni podeljeval testne frekvence za 5g bodočemu zaposlovalcu (kot to znajo zgolj tisti, ki ljubijo komolce v marmeladi), je sporočila, da nadaljuje s postopki za razpis za frekvence 5g. Ne glede na to, da je januarja javno izjavljala, da potrebuje najmanj dve leti, da na novo uredi in uskladi Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki je pravna osnova za razpis za frekvence. Predvsem pa ne glede na to, da je prejšnji minister za javno upravo Rudi Medved, na osnovi načela previdnosti, kot minister prve države v Evropski uniji, uveljavil moratorij na uvajanje tehnologije 5g, zaradi možnih učinkov tehnologije na zdravje. Za denar je očitno možno vse. Samo ne smemo se slepiti, da AKOS karkoli izvaja brez podpore politike. 5G, Slovenija in začetek zgodovine

Tako rekoč hkrati so lobisti nedopustno akcijo AKOS pospremili s PR aktivnostmi. In sicer, da Telekom v podjetjih Iskratel in Luka Koper uvaja testno omrežje 5g. Ponovno v posmeh državljankam in državljanom. Predvsem zaposlenim in okoliškim prebivalcev obeh podjetij, ki niso krivi, da živijo, kjer živijo. In ki jih nihče nič ne vpraša. Dvorni merilci iz profitnega INIS so pohiteli z ugotovitvijo, vredno Oskarja, Grammy in Emmy hkrati, da vse meritve kažejo, da ni nobenih prekomernih vplivov. Ugotovitev je najmanj smešna, saj mednarodni neodvisni znanstveniki glede vplivov elektoromagnetnih sevanj na zdravje izpostavljajo dolgoročne netermične učinke. Za INIS nekaj, kar svizec zapakira v folijo in nastane čokolada.

Vsaj za primer Iskratel smo že izvedeli, da je namestitev testne antene 5g zgolj nov nespreten manever podjetja, ki je že zdavnaj izgubil svoj pomen na trgu in posledično cilj lastnikov po prodaji in skuša sedaj zgrešene odločitve PRovsko propagirati z nekakšnimi modernimi tehnologijami. Paradoksalno so testno anteno namestili v proizvodno halo, kjer ni nobene brezžične naprave, ki bi se spajala s testno anteno, zgolj več delavcev, ki so za upravo pač majhna žrtev za njihovo PR aktivnost. V primeru Luke Koper, bankomata slovenske politike, ki svoje dobičke odlaga v davčne oaze, gre še za več – prijavo na evropski projekt za tehnologijo 5g, skupaj s Telekom. Zakaj potrebuje kvazi uspešno podjetje evropski projekt? In kdaj bo namesto ukvarjanja s projekti kdorkoli začel z reševanje najprej zapisanega – transparentnostjo poslovanja Luke Koper in konec korupcije? Vprašanje, ki bo ostalo brez odgovora. 5G, Slovenija in začetek zgodovine

Tokratna nedopustna aktivnost AKOS sovpada tudi s promocijo novega modela Huawei pametnega telefona, oglaševalski proračunu so na psu in temu primerno servilno se vedejo tudi obubožani mediji. Jasno je, da je z mediji dejansko konec. Kar niso pokradli in izčrpali tajkuni, je pojedla inicirana virusna kriza. Ker niso odigrali vloge nadzora oblasti in ves čas preverjali verodostojnosti podatkov politike, smo danes, kjer smo. Predvsem pa so mediji, kjer so. Paradoksalno so si grob mediji skopali sami. Na nikogar ne morejo prevaliti odgovornosti. Ko odkorakaš od ljudi, ti ostanejo zgolj ovce. In palica.

Za 5g, proti zdravju in proti državljankam in državljanom so torej del politike, telekomunikacijska podjetja, ki potrebujejo PR aktivnosti kot so Iskratel in Luka Koper, da zaženejo prodajo 5g telefonov in ustvarjajo tržišče, posledično povpraševanje za ponudbo. In lobisti že od vsega začetka, ki morajo zaslužiti mesečne retainerje.

In kaj v tovrstni situaciji preostane vsem, ki se zavedamo, da smo državljani temelj demokracije, ne kapital, še manj s kapitalom pridobljene pozicije? Da je slovenska tiskovna agencija, katere primarna naloga bi morala biti pokrivanje vseh verodostojnih sporočil v zvezi z politiko, zakonitostjo aktivnosti odločevalcev in ljudsko iniciativo prav nasprotje slednjega – je podaljšana roka kapitala (primer farmacevtske industrije in kakršnih koli vsebin o nevarnosti cepiv) in politike (v strahu za pozicije in posledične kazni). Ko odpove davkoplačevalska tiskovna agencija je logično, da je odpovedala tudi davkoplačevalska televizija. Katere edina zgodba je prevlada levi ali desnih v upravljavskih odborih. Kjer so si za samovoljo in kapitalsko in politično podrejenost urednikov izmislili inštitut varuha gledalčevih pravic, ki je v resnici varuh urednikovih odločitev. In varuh aktualnega vodstva. Spretna poteza, da se ne črnijo odgovorni. In da se izgublja čas. Od skrbi za ljudi ni ostal niti s.

Ne glede na številne nevšečnosti, ki so nastale zaradi inicirane virusne krize, se vendarle moramo vsaj za nekaj zahvaliti oblasti. Da so prenekaterim odprli oči. Da so premnogi spregledali, da očitno na področju varnosti cepiv, zdravil, učinkov tehnologij na zdravje in predvsem demokratičnosti družbe in medijev, stvari niso take, kot so si morebiti predstavljali pred inicirano krizo. Bistvo vsakega problema je, da predstavlja predvsem priložnost. In pred nami je res lepa, kaj lepa, zgodovinska priložnost. Očitno ne želimo (več) države, ki ni država državljanov temveč država kimavcev odločevalcem s komolci v marmeladi. Očitno nam je mar za zdravje. Za naravo, okolje. Očitno želimo živeti v demokraciji, kjer nas glas šteje, ne pa, da namesto nas govori glas močnejših, glas tistih, ki lahko glas kupijo.

Koraki so jasni. Odmik od njihovega scenarija, da bomo (p)ostali ovce je edino, kar lahko in moramo narediti. Ko ne klikamo več na njihove zadetke, jim onemogočamo oglaševalske evre. Ko ne kupujemo njihovih izdelkov, jim nižamo dobičke, ki jih perejo v davčnih oazah. Ko smo prikrajšani za osnovne informacije o ljudski iniciativi, demokratičnih postopkih in zlorabe oblasti, moramo postaviti sami informacijski servis, ki bo slednje omogočal. Tudi če delamo cele noči brezplačno, bodo sadovi našega dela poplačani s srečo in zadovoljstvom, ki ga ne more kupiti noben koruptivni evro. Ker se bomo zavedali, da smo mi ponovno zagotovili temelje demokratične družbe. Demokratičnih odnosov. Osnovno ustavno načelo, da v Sloveniji vlada ljudstvo. Da odločevalci izvajajo aktivnosti v korist ljudstva in ne za zadovoljevanje interesov interesnih skupin in posameznikov.

Odločitev je lahka. Tehnike poznamo. Koraki so majhni za ljudi a ogromni za državo. Ne nasedajte novim in novim rešiteljem, ki vam jih bodo ponujali. Leta tečejo. Bežijo. Zmeraj manj možnosti imamo, da realiziramo, kar kot državljanke in državljani še lahko realiziramo. Zmeraj bolj nam kratijo demokratične pravice. In zmeraj krajši čas imamo za odločitev za aktivacijo. Sprejmi jo. Danes. Sedaj. Takoj.

Kot sem ob podobni priložnosti že zapisal, smo najverjetneje zadnja generacija, ki še lahko vpliva na lastne državljanske pravice.

Tako bomo začeli zgodovino. Našo zgodovino. In njihov konec.

mag. Gregor Kos