Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva

Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva

Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva.

Stranka za zdravo družbo je ob jutrišnjem svetovnem dnevu zdravja izpostavila nujnost vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva v Republiki Sloveniji, kar je ključni element nadgradnje in posledično konsolidacije javnega zdravstvenega sistema. Slednjega ne more rešiti vsakokratno dodatno proračunsko financiranje izgub posameznih javnih zavodov na področju zdravstva, prav tako ne proračunska sredstva za t.i. čakalne vrste, saj mednarodna stroka jasno ugotavlja in izpostavlja, da se čakalnih vrst ne rešuje z višino proračunskih sredstev, namenjenih javnemu zdravstvenemu sistemu.

Republika Slovenija je članica Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je že decembra 2013 sprejela WHO strategijo tradicionalne (in komplementarne) medicino 2014-2023. Slednja državam članicam narekuje »razvoj proaktivnih politik in izvedbo akcijskih načrtov, ki bodo okrepili vlogo tradicionalne (in komplementarne) medicine v ohranjevanju zdravja populacije«.  Slovenija ima pisarno WHO, vendar Republika Slovenija ne spoštuje in ne udejanja določil strategije Svetovne zdravstvene organizacije.

Ob svetovnem dnevu zdravja je Marija Kočevar, predavateljica, avtorica, podjetnica in podoba slovenske zdrave prehrane in zdravega načina življenja izpostavila:

»Nekoč se je veliko govorilo o nacionalnem interesu in v ospredju so bile banke, pivovarne,… pa se je izkazalo, da je nacionalnega interesa tam ni. Izhajam iz trditve, da zdrav duh prebiva v zdravem telesu. Če torej govorimo o zdravi družbi, to pomeni, da moramo najprej ustvariti pogoje za zdravo telo, zagotoviti čisto pitno vodo, čist zrak, na okolju prijazen način pridelano hrano za vse prebivalce Slovenije. Potem bo dovolj prostora tudi za zdravega duha: kulturo, umetnost, znanost, ohranitev kulturne in zgodovinske dediščine, razvoj slovenskega jezika…. Prepričana sem, da je ravno to nacionalni interes Slovenije! Naša kulturna dediščina, jezik in razvoj sodobne kulture je naša identiteta. Brez tega smo neprepoznavni in ne obstajamo.«

Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva.

V Ljubljani potekala ustanovna konvencija politične stranke

V Ljubljani potekala ustanovna konvencija politične stranke

V Ljubljani potekala ustanovna konvencija politične stranke Za zdravo družbo

V Ljubljani je danes potekala ustanovna konvencija politične stranke Za zdravo družbo. Delegatke in delegati so soglasno potrdili vodstvo stranke, statut in programska izhodišča za delovanje stranke, spregovoriti so tudi o aktivnostih, ki sledijo ustanovni skupščini.

Neideološka politična stranka Za zdravo družbo (ZD) izpostavlja svobodno odločanje državljank in državljanov glede medicinskih postopkov brez izjem, pravico do izbire in večjo stopnjo participacije v zakonodajnem postopku ter zagotavljanje zdravja posameznika kot osnove za zdravje družbe in okolja. ZD bo skrbela za trajnostni razvoj ter neodtuljivost naravnega okolja, semen ter zelišč. Preventivna medicina, ki vključuje razširitev gibalnih, socialnih in prehranskih aktivnosti ter integrativna medicina bodo osnova korenite reorganizacije zdravstvenega sistema.

Stranka ZD je prva politična stranka v Sloveniji, ki udejanja popolno enakopravnost spolov in ima soglasno izvoljeno predsednico in predsednika. Predsednica je postala Valentina Flander, predsednik pa mag. Gregor Kos. Podpredsednica stranke je dr. Biljana Dušić, podpredsednik Miro Žitko, generalni sekretar pa Robert Šest.