V MEDIJIH: Odmevi

V MEDIJIH: Odmevi

V MEDIJIH: Odmevi

Kratek prispevek RTV SLO, ki je nastal v zelenem delu Ljubljane, Mostecu, kjer je potekala predstavitev programa stranke in njenih kandidatk in kandidatov za poslance. V MEDIJIH: Odmevi

 

V MEDIJIH: Na televiziji AS

V MEDIJIH: Na televiziji AS

V MEDIJIH: Na televiziji AS

V MEDIJIH: Na televiziji AS predsednik stranke mag. Gregor Kos v oddaji Zelejni kout spregovori o ideji in razlogih za nastanek stranke, o njenih ciljih ter programskih izhodiščih. Dotakne se večine poglavitnih točk za katere se stranka zavzema. Osrednja tema oddaje je zdravje v najširšem pomenu. Tematika se skozi pogovor osvetli z več zornih kotov: pomen integrativne medicine, vpliv okolja, vidik prehrane in različni drugi dejavniki, ki so posredno ali neposredno povezani s tem osnovnim vodilom stranke.

V MEDIJIH: Na televiziji AS | Za Zdravo družbo

Protest za svobodo odločanja

Protest za svobodo odločanja

Protest za svobodo odločanja

V Ljubljani je danes potekal najštevilčnejši protest za svobodo odločanja in proti sprejemanju predlogov zakonov, ki rušijo z Ustavo Republike Slovenije opredeljene temeljne državljanske pravice in svoboščine. Protesta se je aktivno udeležilo tudi vodstvo stranke Za zdravo družbo s članicami in člani.

Sopredsednik  mag. Gregor Kos je v nagovoru več kot 2.000 na Trgu republike zbranim udeleženkam in udeležencem iz cele Slovenije sporočil, da je popolnoma nedopustno, da manjšina v Sloveniji odloča o zadevah večine, kar izhaja iz povprečno 40 odstotne volilne udeležbe. Jasno je predstavil člene Ustave RS, ki jih ne upošteva predlog Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je na izredno sejo Državnega zbora po njegovi razpustitvi umestila neformalna koalicija strank SMC in Levice. Predlog zakona predvideva popolno neenakopravnost državljank in državljanov ter moderno obliko družbenega izbrisa, kar so izhodišča, proti katerim se bo vedno zoperstavljala stranka Za zdravo družbo.

 

Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva

Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva

Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva.

Stranka za zdravo družbo je ob jutrišnjem svetovnem dnevu zdravja izpostavila nujnost vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva v Republiki Sloveniji, kar je ključni element nadgradnje in posledično konsolidacije javnega zdravstvenega sistema. Slednjega ne more rešiti vsakokratno dodatno proračunsko financiranje izgub posameznih javnih zavodov na področju zdravstva, prav tako ne proračunska sredstva za t.i. čakalne vrste, saj mednarodna stroka jasno ugotavlja in izpostavlja, da se čakalnih vrst ne rešuje z višino proračunskih sredstev, namenjenih javnemu zdravstvenemu sistemu.

Republika Slovenija je članica Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je že decembra 2013 sprejela WHO strategijo tradicionalne (in komplementarne) medicino 2014-2023. Slednja državam članicam narekuje »razvoj proaktivnih politik in izvedbo akcijskih načrtov, ki bodo okrepili vlogo tradicionalne (in komplementarne) medicine v ohranjevanju zdravja populacije«.  Slovenija ima pisarno WHO, vendar Republika Slovenija ne spoštuje in ne udejanja določil strategije Svetovne zdravstvene organizacije.

Ob svetovnem dnevu zdravja je Marija Kočevar, predavateljica, avtorica, podjetnica in podoba slovenske zdrave prehrane in zdravega načina življenja izpostavila:

»Nekoč se je veliko govorilo o nacionalnem interesu in v ospredju so bile banke, pivovarne,… pa se je izkazalo, da je nacionalnega interesa tam ni. Izhajam iz trditve, da zdrav duh prebiva v zdravem telesu. Če torej govorimo o zdravi družbi, to pomeni, da moramo najprej ustvariti pogoje za zdravo telo, zagotoviti čisto pitno vodo, čist zrak, na okolju prijazen način pridelano hrano za vse prebivalce Slovenije. Potem bo dovolj prostora tudi za zdravega duha: kulturo, umetnost, znanost, ohranitev kulturne in zgodovinske dediščine, razvoj slovenskega jezika…. Prepričana sem, da je ravno to nacionalni interes Slovenije! Naša kulturna dediščina, jezik in razvoj sodobne kulture je naša identiteta. Brez tega smo neprepoznavni in ne obstajamo.«

Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva.

V Ljubljani potekala ustanovna konvencija politične stranke

V Ljubljani potekala ustanovna konvencija politične stranke

V Ljubljani potekala ustanovna konvencija politične stranke Za zdravo družbo

V Ljubljani je danes potekala ustanovna konvencija politične stranke Za zdravo družbo. Delegatke in delegati so soglasno potrdili vodstvo stranke, statut in programska izhodišča za delovanje stranke, spregovoriti so tudi o aktivnostih, ki sledijo ustanovni skupščini.

Neideološka politična stranka Za zdravo družbo (ZD) izpostavlja svobodno odločanje državljank in državljanov glede medicinskih postopkov brez izjem, pravico do izbire in večjo stopnjo participacije v zakonodajnem postopku ter zagotavljanje zdravja posameznika kot osnove za zdravje družbe in okolja. ZD bo skrbela za trajnostni razvoj ter neodtuljivost naravnega okolja, semen ter zelišč. Preventivna medicina, ki vključuje razširitev gibalnih, socialnih in prehranskih aktivnosti ter integrativna medicina bodo osnova korenite reorganizacije zdravstvenega sistema.

Stranka ZD je prva politična stranka v Sloveniji, ki udejanja popolno enakopravnost spolov in ima soglasno izvoljeno predsednico in predsednika. Predsednica je postala Valentina Flander, predsednik pa mag. Gregor Kos. Podpredsednica stranke je dr. Biljana Dušić, podpredsednik Miro Žitko, generalni sekretar pa Robert Šest.