Vložitev predloga zakona – Proti obveznemu cepljenju  

Vložitev predloga zakona – Proti obveznemu cepljenju  

Zakaj bi #zakone narekovali samo #lobisti, zakone lahko pišemo tudi sami!

Obveščamo vas, da so strokovne službe Državnega Zbora potrdile formalno ustreznost našega predloga #ZNB, ki bi ukinil obvezno cepljenje. Do bi Parlament naš predlog obravnaval, je potrebna vaša podpora, saj je potrebno zbrati najmanj 5.000 overjenih #podpisov na upravnih enotah, njenih krajevnih uradih ali z elektronskim #certifikatom na povezavi, ki bo delovala v ponedeljka 16.12. od polnoči. Od ponedeljka 16.12.2019 dalje je možno tudi podpisovanje obrazca v prilogi (obrazci so BREZPLAČNO na voljo na vseh UE, prav tako je BREZPLAČEN postopek podpisa). Pri izpolnjevanju obrazca je potrebno biti #pozoren na naslednje:

– v rubriki C.PZ/ #nujno vpišite št. 837, za tekstom “vložitev predloga zakona” pa je potrebno vpisati “proti obveznemu cepljenju”;
– ime in priimek morata biti identična zapisu na osebni izkaznici in drugih uradnih dokumentih;
– pri datumu rojstva ne zadostuje samo letnica temveč je potrebno vpisati tudi dan in mesec;
– ne vpisujte začasnega, temveč izključno stalno bivališče;
– pri podpisu na UE preverite ali je uradna oseba vaš obrazec podpisala in ožigosala.

Če boste podpisali elektronsko, nam ni potrebno pošiljati potrdil ali karkoli drugega, če podpišete osebno na UE pa obrazec pošljite čim preje na naslov: Gregor Kos, Bevkova ulica 10, 1230 Domžale. Vsa vprašanja v zvezi z obrazci ali postopki prosim naslavljajte na FB strani Za zdravo družbo, da ekonomiziramo naš čas in energijo. Formalno imamo sicer na razpolago 60 dni, vendar je po naši oceni podpise potrebno zbrati v tednu ali dveh. V nasprotnem bi se lahko zgodilo, da bi Ministrstvo za zdravje svoj predlog vložilo pred nami, kar pomeni, da bi bilo izgubljeno delo štirih mesecev, ponovitev tega projekta pa je malo verjetna.

Obrazec boste na UE dobili brezplačno, za lažjo predstavo pa objavljamo vzorec. Na prvi strani so vaši podatki in podatki o predlogu zakona, na drugi strani pa podatki, ki jih izpolni UE. Besedilo zakona in povezana dokumentacija bodo objavljeni na FB strani Za zdravo družbo, pričakujemo, da ga bodo posredovale tudi druge skupine. Hvala za podporo, samo z angažiranjem vseh lahko dosežemo tako velike spremembe, kot si jih želimo. Prosimo, obvestite vse, ki bi lahko podprli naša prizadevanja. In ponoven poziv, kdor še nima digitalnega potrdila, si ga čimpreje uredite, saj je na ta način oddaja podpore najlažja in najhitrejša! In vljudno prosimo za delitev objave. Hvala.

Povezava za e-podpis na osnovi digitalnega potrdila za spremembo Zakona o nalezljivih boleznih (za ukinitev obveznega cepljenja). –>  kliknite tukaj

Vložitev predloga zakona - Proti obveznemu cepljenju  

Lep pozdrav,

Jure Pogačnik
Gregor Kos
Robert Šest

Zahteva za ukinitev uporabe »wi-fi« usmerjevalnikov v vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za ostarele

Zahteva za ukinitev uporabe »wi-fi« usmerjevalnikov v vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za ostarele

 

Kabinetu Predsednika Vlade RS, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za javno upravo ter medijem smo v petek v okviru Gibanja za človeku prijazno tehnologijo posredovali Odprto pismo: “Zahteva za ukinitev uporabe »wi-fi« usmerjevalnikov v vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za ostarele”. Zahteva temelji na  znanstveno dokazanih vplivih elektromagnetnega sevanja na zdravje ljudi in živali.

V gibanju za človeku prijazno tehnologijo pri rabi wi-fi tehnologije opozarjamo na nujo rabe načela previdnosti, temeljnega načela Evropske unije, ki je tudi del zakonodaje Republike Slovenije. Načelo previdnosti jasno narekuje, da je »uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in izdelkov je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi«; ter »če obstaja možnost nepopravljivega uničenja okolja ali če so ogrožene njegove regeneracijske sposobnosti, pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog za odlaganje ukrepov.« Kot predstavljamo v priloženem celotnem Odprtem pismu, v primeru zdravju škodljivih učinkov tehnologije wi-fi sploh ne gre za kakršno koli pomanjkanje znanstvene zanesljivosti, zato pričakujemo takojšnjo ukinitev uporabe wi-fi usmerjevalnikov v vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za ostarele, v drugi fazi pa v vseh javnih institucijah.

Raziskave kažejo, da je mikrovalovno sevanje še posebej škodljivo za zarodke in majhne otroke. Tudi če otroški možgani prejmejo enak odmerek sevanja kot odrasli možgani, so zaradi njihove velikosti in fiziološkega razvoja izpostavljeni večji nevarnosti. Zato smo zaskrbljeni, ko slišimo, da država celo sofinancira instalacije brezžičnih modemov v naših šolah in ponekod vrtcih. Dejstvo namreč je, da so Francija, Izrael, Ciper ter Belgija v imenu načela previdnosti uporabo wi-fi tehnologije že prepovedala ali vsaj omejile.

»Wi-Fi« – tehnologija brezžičnega omrežja, ki zajema brezžične modeme (»routerje«) in naprave, ki se medsebojno povezujejo (npr. mobilne telefone, tablice, računalnike, tiskalnike, televizorje, robotske sesalnike, pametne merilce električne energije, t.i. baby monitorje, nadzorne sisteme,…), oddaja mikrovalovno sevanje frekvence 2,4 GHz, včasih pa tudi nižje ali višje frekvence. V mestih so ponekod nameščene tudi močnejše antene za omrežja Wi-Fi, kot je npr. Telemachov UNIFI. Te naprave nas najpogosteje obsevajo neprekinjeno, saj so vklopljene tudi, kadar jih ne uporabljamo. Ključni problem elektromagnetnih sevanj wi-fi usmerjevalnikov je prav v vrtcih, šolah, bolnišnicah ter domovih za ostarele, saj so mladi, noseče ženske ter oboleli znanstveno dokazano bistveno bolj dovzetni za zdravju škodljive vplive elektromagnetnega sevanja. Pri slednjem izpostavljamo, da ni dovolj, da se wi-fi usmerjevalniki morebiti odklapljajo zgolj ponoči, saj v prostorih predvsem vrtcev in šol otroci zadržujejo dalj časa predvsem podnevi. In prav v teh prostorih so, kljub tako rekoč konstantni neuporabi, wi-fi usmerjevalniki ves čas vklopljeni in posledično izvajajo zdravju škodljivo negativno sevanje.

Kljub dejstvu, da imamo že desetletja na voljo znanstvene dokaze, da segrevanje še zdaleč ni edini učinek mikrovalov, uradna priporočila za jakosti mikrovalovnega sevanja in uradna komuniciranja zagovornikov tovrstne tehnologije načrtno še danes temeljijo le na učinku segrevanja (termični učinek). Gre za lobistično-sistemski problem, saj so agencije, ki naj bi varovale naše zdravje, v primežu interesov industrije, kar je nazorno pokazalo nedavno poročilo raziskovalnega centra harvardske univerze harvardske univerze.

Leta 2015 so znanstveniki, ki preučujejo škodljive vplive sevanj umetnega izvora na zdravje in so skupaj objavili že več kot 2.000 recenziranih znanstvenih člankov, poslali poziv Združenim narodom, v katerem opozarjajo na škodljive učinke sevanj in zahtevajo nujno ponovno ovrednotenje uradnih priporočil in regulativ. Do danes je poziv podpisalo že 252 znanstvenikov iz 43 držav, kar pomeni, da obstaja znanstveni konsenz, ki pa ob močnih pritiskih industrije ostaja skoraj popolnoma preslišan.

Vse kaže, da so negativni učinki mikrovalovnih sevanj kumulativni (v raziskavi Magrasa in Xenosa iz leta 1997 na miših, izpostavljenim mikrovalovnim sevanjem v količinah pod uradnimi mednarodnimi priporočili ICNIRP, je število potomcev skozi nekaj generacij upadalo, potem pa so živali postale praktično sterilne, zato je možno, da kratkoročne raziskave, ki se izvajajo za preverjanje škodljivosti tovrstnih sevanj, podcenjujejo tveganje. Glede na to, da so brezžični oddajniki Wi-Fi danes že skorajda vseprisotni (najdemo jih v domovih, šolah, hotelih, restavracijah, kavarnah in celo na letalih) in da se izpostavljenost iz leta v leto povečuje, so možni dolgoročni kumulativni učinki na zdravje širše populacije.

V imenu Gibanja za človeku prijazno tehnologijo:
mag. Gregor Kos, l.r., koordinator

Gibanje za človeku prijazno tehnologijo:
Stranka Za zdravo družbo, gibanje Skupaj za zdravje človeka in narave, Zveza ekoloških gibanj Slovenije, Stavbna biologija, Zveza biodinamikov Slovenije, Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda Vrzdenec, Inštitut za produktivnost, Zveza ekoloških kmetov, Društvo za mednarodni razvoj, portal ninamvseeno.org, Društvo Ognjič, Institut Kristalin in številni posamezniki in skupine.
www.zaslovenijobrez5g.si; [email protected]; 041/641-225
Facebook: Gibanje za človeku prijazno tehnologijo

 

Za zdravju prijazno digitalizacijo

Za zdravju prijazno digitalizacijo

Sporočilo za javnost

 

Za zdravju prijazno digitalizacijo

 

LJUBLJANA, 16. september 2019 – Ob aktualnih strategijah in pozivih nekaterih slovenskih parlametnarnih strank glede digitalizacije Slovenije stranka Za zdravo družbo poziva odločevalce, da kakršne koli aktivnosti usmerjamo v zdravju prijazno digitalizacijo. Posebej izpostavljamo nujno uporabo enega temeljnih načel Evropske unije – načela previdnosti, pri katerem zgolj dvom zadostuje najmanj za moratorij odločevitev.

Trdno smo prepričani, da glede na številne neodvisne znanstvene študije, ki dokazujejo vpliv elektromagnetnega sevanja na zdravje ljudi, naravo in okolje potrebujemo nacionalni konsenz, da se razvoj tehnologije in posledična rast ne udejanjata na račun zdravja. Še posebej, ker neodvisne znanstvene študije nedvomno dokazujejo največjo ranljivost otrok in nosečnic.

Stranka Za zdravo družbo poziva Predsednika Vlade Republike Slovenije g. Marjana Šarca in ministra za zdravje g. Aleša Šabedra, da nemudoma Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje dodelijo pristojnosti glede vpliva elektromagnetnega sevanja na javno zdravje. Tovrstne pristojnosti namreč v Sloveniji nima nobena javna oziroma strokovna institucija, delne pristojnosti si je v letu 2003 zagotovil zgolj zasebni inštitut, v katerem ni zaposlene nobene osebe z medicinsko ali zdravstveno izobrazbo in katerega finančno poslovanje zaradi načina registracije ne morejo nadzirati pristojne institucije javne uprave. Na konflikt interesov sodelovanja navedenega inštituta z industrijo so ob njegovem nastanku opozarjali tudi strokovni izvajalci neodvisnih meritev in študij.

Obenem stranka Za zdravo družbo poziva Predsednika Republike g. Boruta Pahorja, da prevzame vlogo ambasadorja zdravju prijazne digitalizacije in da organizira strokovni posvet o vplivu tehnologije na zravje ljudi, naravo in okolje, na katerem naj sodelujejo strokovnjaki, katerih delo ni odvisno od virov financiranja industrije.

Na platformu pravapeticija.com je stranka Za zdravo družbo objavila spletno peticijo proti uvajanju tehnologij, ki vplivajo na zdravje, kjer smo zbrali že več kot 5.500 podpisov. Posebna Facebook skupina je presegla že 5.000 članov, skupaj s predstavniki zdravemu razvoju prijaznih organizacij in posameznikov pa smo dogovorili oblikovanje Gibanja za človeku prijazno tehnologijo.

 

mag. Gregor Kos, l.r.

Predsednik

Na kolo Za zdravo družbo

Na kolo Za zdravo družbo

V zelenem okolju Tolmina se je danes predstavila politična stranka Za zdravo družbo z akcijo »Na kolo za zdravo družbo«. Predstavitvi posebne akcije, ki jo izvaja kandidat volilne liste Za zdravo družbo v volilnem okraju Tolmin 1 in Nova Gorica 9 Peter Dakskobler sta se pridružila tudi predsednica stranke Valentina Flander (kandidatka v volilni enoti Postojna, okraju Izola 3), predsednik mag. Gregor Kos in ostale kandidatke in kandidati v volilni enoti 2 ter članice in člani stranke.
Dakskobler Na kolo za zdravo družbo

Stranka Za zdravo družbo izpostavlja pomen celostnega pristopa politiki.

Tako kot v zdravstvu, ki se v Sloveniji žal ukvarja zgolj z odpravo posledic, je tovrstno stanje prisotno tudi na področju politike. Stranka ne zajeda v volilno bazo nobene druge stranke v Sloveniji, v politiko pa vnaša ključni element celostnega pristopa – odkrivanja vzrokov za obstoječa stanja in njihovo odpravo.

Ključna volilna in podporna baza stranke smo ljudje, ki dejansko živimo zdravo življenje – se zdravo prehranjujemo (pridelovalci organske hrane, s poudarkom na lokalni hrani iz lastne zemlje, po načelih samooskrbe, kot del naše neizbrisljive tradicije), skrbimo dejansko za zdravje (zdravilci in vsi, ki se ukvarjajo s komplementarno in integrativno medicino), imamo in/ali živimo zdrav življenjski slog, kar je tudi osnova za danes predstavljeno akcijo »Na kolo Za zdravo družbo«.

 

Na kolo Za zdravo družbo

Kolo ohranja družbo zdravo – telesno in duševno – zato želimo z akcijo poudariti pomen zelene rekreacije na področju zdravja in dobrega počutja. Kolesarjenje bi lahko bilo z ureditvijo razmer še bolj uspešen zdravstveni ukrep in predstavlja investicijo države v zdravje državljanov. Poleg tega je kolo tudi orodje za generiranje širših družbenih sprememb v boljšo družbo, pomembno za sonaraven razvoj podeželja in Slovenije kot prepoznavne zelene butične turistične destinacije. Zato se zavzemamo tudi se za zdrave predpise na področju zelene rekreacije in zelenega turizma.

 

Kandidat vzdolž celotne kolesarske trase ob reki Soči – predstavnik gibanja slovenskih kolesarjev – se z akcijo tudi sam vrača na kolo, ki ga je kot športni rekvizit v znak protesta do neurejenih zakonodajnih razmer za nekaj časa dal na stran. Šport združuje in vodi v številna zdrava sodelovanja ter skupnosti, kot je tudi sodelovanje dveh omenjenih gibanj oz. komplementarnih področij, ki prispevata k dvigu zdravja in blaginje državljanov. Z akcijo si želimo v volilni kampanji nagovoriti drugače zelo aktivne državljane.

 

 

 

 

 

 

Na kolo Za zdravo družbo | Za Zdravo družbo

 

Stranka Za zdravo družbo se predstavi

Stranka Za zdravo družbo se predstavi

Stranka Za zdravo družbo se predstavi

9. maj je bil za našo stranko prav poseben dan. Stranka Za zdravo družbo se predstavi v zelenem okolju Mosteca v Ljubljani, kjer smo predstavili svoj program. 1.200 podpisov volilk in volilcev nam je, za naših 51 kandidatk in kandidatov, v vseh 8. volilnih enotah, odprlo pot k cilju vseh, ki želijo korenite spremembe naše družbe.

Predstavili smo programska izhodišča stranke in vseh 51 kandidatk in kandidatov, ki resnično verjamemo v slogan:

Spremeni sebe in spremenila se bo Slovenija«.

Povezuje nas namreč prepričanje, da se sprememba prične pri nas, posameznikih in povezani med seboj, lahko začnemo graditi novo, zdravo družbo prihodnosti. Zato ne čakamo, da se bo sprva spremenila okolica, na nas je, da se spremenimo, okolica pa bo sledila.

kandidati za poslance

Nekaj ključnih poudarkov programa, ki smo ga predstavili navdušenim udeležencem:

kot politično neideološka stranka bomo v slovenski prostor vnesli več kot nujni preporod politične kulture. Sanacija temeljnih resorjev, kot so zdravstvo, kmetijstvo, okolje in izobraževanje je podlaga in izhodišče za preobrazbo celotnega sistema. Zavedamo se, da posamezniki v napredni družbi potrebujemo dejansko svobodo in ustrezno vključenost na vseh področjih, pa naj si gre za zakonodajo, izbiro tipa prehrane ali medicinske postopke. Na politiko gledamo kot na zdravje – zgolj celostni pristop zdravju – in politiki – išče dejanske vzroke posledičnih stanj in jih tudi odpravlja.

Zdravje posameznikov je temelj zdrave družbe, zato je potrebno zagotoviti v prvi vrsti zdravo okolje, organsko in predvsem lokalno pridelano hrano, pri zdravljenju bolezni pa se z vpeljavo integrativne medicine usmerjati na že izpostavljene vzroke in ne zgolj na posledice. Pri okolju izpostavljamo tudi odločno nasprotovanje geoinženiringu oziroma procesu namernega spreminjanja in prilagajanja zemeljskega podnebja.

Zdrava družba je osnova tudi za ekonomski in tehnološki napredek. Slovenija naravne danosti prinašajo velik potencial v zelenem turizmu. Naša želja je, da slovenski možgani ostanejo na domačih tleh, zato vidimo veliko priložnost tudi v novih tehnologijah. Te bi nas v veliki meri usmerile v storitvene dejavnosti, kjer smo lahko konkurenčni tudi v svetovnem merilu, hkrati pa niso škodljive okolju in odpirajo neskončne možnosti novih delovnih mest, predvsem za mlade.

V MEDIJIH: Odmevi

V MEDIJIH: Odmevi

V MEDIJIH: Odmevi

Kratek prispevek RTV SLO, ki je nastal v zelenem delu Ljubljane, Mostecu, kjer je potekala predstavitev programa stranke in njenih kandidatk in kandidatov za poslance. V MEDIJIH: Odmevi

 

V MEDIJIH: Na televiziji AS

V MEDIJIH: Na televiziji AS

V MEDIJIH: Na televiziji AS

V MEDIJIH: Na televiziji AS predsednik stranke mag. Gregor Kos v oddaji Zelejni kout spregovori o ideji in razlogih za nastanek stranke, o njenih ciljih ter programskih izhodiščih. Dotakne se večine poglavitnih točk za katere se stranka zavzema. Osrednja tema oddaje je zdravje v najširšem pomenu. Tematika se skozi pogovor osvetli z več zornih kotov: pomen integrativne medicine, vpliv okolja, vidik prehrane in različni drugi dejavniki, ki so posredno ali neposredno povezani s tem osnovnim vodilom stranke.

V MEDIJIH: Na televiziji AS | Za Zdravo družbo

Protest za svobodo odločanja

Protest za svobodo odločanja

Protest za svobodo odločanja

V Ljubljani je danes potekal najštevilčnejši protest za svobodo odločanja in proti sprejemanju predlogov zakonov, ki rušijo z Ustavo Republike Slovenije opredeljene temeljne državljanske pravice in svoboščine. Protesta se je aktivno udeležilo tudi vodstvo stranke Za zdravo družbo s članicami in člani.

Sopredsednik  mag. Gregor Kos je v nagovoru več kot 2.000 na Trgu republike zbranim udeleženkam in udeležencem iz cele Slovenije sporočil, da je popolnoma nedopustno, da manjšina v Sloveniji odloča o zadevah večine, kar izhaja iz povprečno 40 odstotne volilne udeležbe. Jasno je predstavil člene Ustave RS, ki jih ne upošteva predlog Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je na izredno sejo Državnega zbora po njegovi razpustitvi umestila neformalna koalicija strank SMC in Levice. Predlog zakona predvideva popolno neenakopravnost državljank in državljanov ter moderno obliko družbenega izbrisa, kar so izhodišča, proti katerim se bo vedno zoperstavljala stranka Za zdravo družbo.