Na kolo Za zdravo družbo

Na kolo Za zdravo družbo

V zelenem okolju Tolmina se je danes predstavila politična stranka Za zdravo družbo z akcijo »Na kolo za zdravo družbo«. Predstavitvi posebne akcije, ki jo izvaja kandidat volilne liste Za zdravo družbo v volilnem okraju Tolmin 1 in Nova Gorica 9 Peter Dakskobler sta se pridružila tudi predsednica stranke Valentina Flander (kandidatka v volilni enoti Postojna, okraju Izola 3), predsednik mag. Gregor Kos in ostale kandidatke in kandidati v volilni enoti 2 ter članice in člani stranke.
Dakskobler Na kolo za zdravo družbo

Stranka Za zdravo družbo izpostavlja pomen celostnega pristopa politiki.

Tako kot v zdravstvu, ki se v Sloveniji žal ukvarja zgolj z odpravo posledic, je tovrstno stanje prisotno tudi na področju politike. Stranka ne zajeda v volilno bazo nobene druge stranke v Sloveniji, v politiko pa vnaša ključni element celostnega pristopa – odkrivanja vzrokov za obstoječa stanja in njihovo odpravo.

Ključna volilna in podporna baza stranke smo ljudje, ki dejansko živimo zdravo življenje – se zdravo prehranjujemo (pridelovalci organske hrane, s poudarkom na lokalni hrani iz lastne zemlje, po načelih samooskrbe, kot del naše neizbrisljive tradicije), skrbimo dejansko za zdravje (zdravilci in vsi, ki se ukvarjajo s komplementarno in integrativno medicino), imamo in/ali živimo zdrav življenjski slog, kar je tudi osnova za danes predstavljeno akcijo »Na kolo Za zdravo družbo«.

 

Na kolo Za zdravo družbo

Kolo ohranja družbo zdravo – telesno in duševno – zato želimo z akcijo poudariti pomen zelene rekreacije na področju zdravja in dobrega počutja. Kolesarjenje bi lahko bilo z ureditvijo razmer še bolj uspešen zdravstveni ukrep in predstavlja investicijo države v zdravje državljanov. Poleg tega je kolo tudi orodje za generiranje širših družbenih sprememb v boljšo družbo, pomembno za sonaraven razvoj podeželja in Slovenije kot prepoznavne zelene butične turistične destinacije. Zato se zavzemamo tudi se za zdrave predpise na področju zelene rekreacije in zelenega turizma.

 

Kandidat vzdolž celotne kolesarske trase ob reki Soči – predstavnik gibanja slovenskih kolesarjev – se z akcijo tudi sam vrača na kolo, ki ga je kot športni rekvizit v znak protesta do neurejenih zakonodajnih razmer za nekaj časa dal na stran. Šport združuje in vodi v številna zdrava sodelovanja ter skupnosti, kot je tudi sodelovanje dveh omenjenih gibanj oz. komplementarnih področij, ki prispevata k dvigu zdravja in blaginje državljanov. Z akcijo si želimo v volilni kampanji nagovoriti drugače zelo aktivne državljane.

 

 

 

 

 

 

Na kolo Za zdravo družbo | Za Zdravo družbo

 

Stranka Za zdravo družbo se predstavi

Stranka Za zdravo družbo se predstavi

Stranka Za zdravo družbo se predstavi

9. maj je bil za našo stranko prav poseben dan. Stranka Za zdravo družbo se predstavi v zelenem okolju Mosteca v Ljubljani, kjer smo predstavili svoj program. 1.200 podpisov volilk in volilcev nam je, za naših 51 kandidatk in kandidatov, v vseh 8. volilnih enotah, odprlo pot k cilju vseh, ki želijo korenite spremembe naše družbe.

Predstavili smo programska izhodišča stranke in vseh 51 kandidatk in kandidatov, ki resnično verjamemo v slogan:

Spremeni sebe in spremenila se bo Slovenija«.

Povezuje nas namreč prepričanje, da se sprememba prične pri nas, posameznikih in povezani med seboj, lahko začnemo graditi novo, zdravo družbo prihodnosti. Zato ne čakamo, da se bo sprva spremenila okolica, na nas je, da se spremenimo, okolica pa bo sledila.

kandidati za poslance

Nekaj ključnih poudarkov programa, ki smo ga predstavili navdušenim udeležencem:

kot politično neideološka stranka bomo v slovenski prostor vnesli več kot nujni preporod politične kulture. Sanacija temeljnih resorjev, kot so zdravstvo, kmetijstvo, okolje in izobraževanje je podlaga in izhodišče za preobrazbo celotnega sistema. Zavedamo se, da posamezniki v napredni družbi potrebujemo dejansko svobodo in ustrezno vključenost na vseh področjih, pa naj si gre za zakonodajo, izbiro tipa prehrane ali medicinske postopke. Na politiko gledamo kot na zdravje – zgolj celostni pristop zdravju – in politiki – išče dejanske vzroke posledičnih stanj in jih tudi odpravlja.

Zdravje posameznikov je temelj zdrave družbe, zato je potrebno zagotoviti v prvi vrsti zdravo okolje, organsko in predvsem lokalno pridelano hrano, pri zdravljenju bolezni pa se z vpeljavo integrativne medicine usmerjati na že izpostavljene vzroke in ne zgolj na posledice. Pri okolju izpostavljamo tudi odločno nasprotovanje geoinženiringu oziroma procesu namernega spreminjanja in prilagajanja zemeljskega podnebja.

Zdrava družba je osnova tudi za ekonomski in tehnološki napredek. Slovenija naravne danosti prinašajo velik potencial v zelenem turizmu. Naša želja je, da slovenski možgani ostanejo na domačih tleh, zato vidimo veliko priložnost tudi v novih tehnologijah. Te bi nas v veliki meri usmerile v storitvene dejavnosti, kjer smo lahko konkurenčni tudi v svetovnem merilu, hkrati pa niso škodljive okolju in odpirajo neskončne možnosti novih delovnih mest, predvsem za mlade.

V MEDIJIH: Odmevi

V MEDIJIH: Odmevi

V MEDIJIH: Odmevi

Kratek prispevek RTV SLO, ki je nastal v zelenem delu Ljubljane, Mostecu, kjer je potekala predstavitev programa stranke in njenih kandidatk in kandidatov za poslance. V MEDIJIH: Odmevi

 

V MEDIJIH: Na televiziji AS

V MEDIJIH: Na televiziji AS

V MEDIJIH: Na televiziji AS

V MEDIJIH: Na televiziji AS predsednik stranke mag. Gregor Kos v oddaji Zelejni kout spregovori o ideji in razlogih za nastanek stranke, o njenih ciljih ter programskih izhodiščih. Dotakne se večine poglavitnih točk za katere se stranka zavzema. Osrednja tema oddaje je zdravje v najširšem pomenu. Tematika se skozi pogovor osvetli z več zornih kotov: pomen integrativne medicine, vpliv okolja, vidik prehrane in različni drugi dejavniki, ki so posredno ali neposredno povezani s tem osnovnim vodilom stranke.

V MEDIJIH: Na televiziji AS | Za Zdravo družbo

Protest za svobodo odločanja

Protest za svobodo odločanja

Protest za svobodo odločanja

V Ljubljani je danes potekal najštevilčnejši protest za svobodo odločanja in proti sprejemanju predlogov zakonov, ki rušijo z Ustavo Republike Slovenije opredeljene temeljne državljanske pravice in svoboščine. Protesta se je aktivno udeležilo tudi vodstvo stranke Za zdravo družbo s članicami in člani.

Sopredsednik  mag. Gregor Kos je v nagovoru več kot 2.000 na Trgu republike zbranim udeleženkam in udeležencem iz cele Slovenije sporočil, da je popolnoma nedopustno, da manjšina v Sloveniji odloča o zadevah večine, kar izhaja iz povprečno 40 odstotne volilne udeležbe. Jasno je predstavil člene Ustave RS, ki jih ne upošteva predlog Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je na izredno sejo Državnega zbora po njegovi razpustitvi umestila neformalna koalicija strank SMC in Levice. Predlog zakona predvideva popolno neenakopravnost državljank in državljanov ter moderno obliko družbenega izbrisa, kar so izhodišča, proti katerim se bo vedno zoperstavljala stranka Za zdravo družbo.

 

Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva

Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva

Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva.

Stranka za zdravo družbo je ob jutrišnjem svetovnem dnevu zdravja izpostavila nujnost vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva v Republiki Sloveniji, kar je ključni element nadgradnje in posledično konsolidacije javnega zdravstvenega sistema. Slednjega ne more rešiti vsakokratno dodatno proračunsko financiranje izgub posameznih javnih zavodov na področju zdravstva, prav tako ne proračunska sredstva za t.i. čakalne vrste, saj mednarodna stroka jasno ugotavlja in izpostavlja, da se čakalnih vrst ne rešuje z višino proračunskih sredstev, namenjenih javnemu zdravstvenemu sistemu.

Republika Slovenija je članica Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je že decembra 2013 sprejela WHO strategijo tradicionalne (in komplementarne) medicino 2014-2023. Slednja državam članicam narekuje »razvoj proaktivnih politik in izvedbo akcijskih načrtov, ki bodo okrepili vlogo tradicionalne (in komplementarne) medicine v ohranjevanju zdravja populacije«.  Slovenija ima pisarno WHO, vendar Republika Slovenija ne spoštuje in ne udejanja določil strategije Svetovne zdravstvene organizacije.

Ob svetovnem dnevu zdravja je Marija Kočevar, predavateljica, avtorica, podjetnica in podoba slovenske zdrave prehrane in zdravega načina življenja izpostavila:

»Nekoč se je veliko govorilo o nacionalnem interesu in v ospredju so bile banke, pivovarne,… pa se je izkazalo, da je nacionalnega interesa tam ni. Izhajam iz trditve, da zdrav duh prebiva v zdravem telesu. Če torej govorimo o zdravi družbi, to pomeni, da moramo najprej ustvariti pogoje za zdravo telo, zagotoviti čisto pitno vodo, čist zrak, na okolju prijazen način pridelano hrano za vse prebivalce Slovenije. Potem bo dovolj prostora tudi za zdravega duha: kulturo, umetnost, znanost, ohranitev kulturne in zgodovinske dediščine, razvoj slovenskega jezika…. Prepričana sem, da je ravno to nacionalni interes Slovenije! Naša kulturna dediščina, jezik in razvoj sodobne kulture je naša identiteta. Brez tega smo neprepoznavni in ne obstajamo.«

Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva.

V Ljubljani potekala ustanovna konvencija politične stranke

V Ljubljani potekala ustanovna konvencija politične stranke

V Ljubljani potekala ustanovna konvencija politične stranke Za zdravo družbo

V Ljubljani je danes potekala ustanovna konvencija politične stranke Za zdravo družbo. Delegatke in delegati so soglasno potrdili vodstvo stranke, statut in programska izhodišča za delovanje stranke, spregovoriti so tudi o aktivnostih, ki sledijo ustanovni skupščini.

Neideološka politična stranka Za zdravo družbo (ZD) izpostavlja svobodno odločanje državljank in državljanov glede medicinskih postopkov brez izjem, pravico do izbire in večjo stopnjo participacije v zakonodajnem postopku ter zagotavljanje zdravja posameznika kot osnove za zdravje družbe in okolja. ZD bo skrbela za trajnostni razvoj ter neodtuljivost naravnega okolja, semen ter zelišč. Preventivna medicina, ki vključuje razširitev gibalnih, socialnih in prehranskih aktivnosti ter integrativna medicina bodo osnova korenite reorganizacije zdravstvenega sistema.

Stranka ZD je prva politična stranka v Sloveniji, ki udejanja popolno enakopravnost spolov in ima soglasno izvoljeno predsednico in predsednika. Predsednica je postala Valentina Flander, predsednik pa mag. Gregor Kos. Podpredsednica stranke je dr. Biljana Dušić, podpredsednik Miro Žitko, generalni sekretar pa Robert Šest.