Za zdravo družbo

Ob svetovnem dnevu zdravja o nujnosti vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva

Stranka za zdravo družbo je ob jutrišnjem svetovnem dnevu zdravja izpostavila nujnost vključitve komplementarne in alternativne medicine v sistem javnega zdravstva v Republiki Sloveniji, kar je ključni element nadgradnje in posledično konsolidacije javnega zdravstvenega sistema. Slednjega ne more rešiti vsakokratno dodatno proračunsko financiranje izgub posameznih javnih zavodov na področju zdravstva, prav tako ne proračunska sredstva za t.i. čakalne vrste, saj mednarodna stroka jasno ugotavlja in izpostavlja, da se čakalnih vrst ne rešuje z višino proračunskih sredstev, namenjenih javnemu zdravstvenemu sistemu.

Republika Slovenija je članica Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je že decembra 2013 sprejela WHO strategijo tradicionalne (in komplementarne) medicino 2014-2023. Slednja državam članicam narekuje »razvoj proaktivnih politik in izvedbo akcijskih načrtov, ki bodo okrepili vlogo tradicionalne (in komplementarne) medicine v ohranjevanju zdravja populacije«.  Slovenija ima pisarno WHO, vendar Republika Slovenija ne spoštuje in ne udejanja določil strategije Svetovne zdravstvene organizacije.

Ob svetovnem dnevu zdravja je Marija Kočevar, predavateljica, avtorica, podjetnica in podoba slovenske zdrave prehrane in zdravega načina življenja izpostavila:

»Nekoč se je veliko govorilo o nacionalnem interesu in v ospredju so bile banke, pivovarne,… pa se je izkazalo, da je nacionalnega interesa tam ni. Izhajam iz trditve, da zdrav duh prebiva v zdravem telesu. Če torej govorimo o zdravi družbi, to pomeni, da moramo najprej ustvariti pogoje za zdravo telo, zagotoviti čisto pitno vodo, čist zrak, na okolju prijazen način pridelano hrano za vse prebivalce Slovenije. Potem bo dovolj prostora tudi za zdravega duha: kulturo, umetnost, znanost, ohranitev kulturne in zgodovinske dediščine, razvoj slovenskega jezika…. Prepričana sem, da je ravno to nacionalni interes Slovenije! Naša kulturna dediščina, jezik in razvoj sodobne kulture je naša identiteta. Brez tega smo neprepoznavni in ne obstajamo.«

Deli naprej ..

Podobne objave